Αρχική Περιβάλλον ΕΔΑ Αττικής: «Στόχος να φτάσει το φυσικό αέριο σε κάθε πολίτη και...

ΕΔΑ Αττικής: «Στόχος να φτάσει το φυσικό αέριο σε κάθε πολίτη και επιχείρηση της Αττικής»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νέο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου
σε κατοικίες από την ΕΔΑ Αττικής

Το νέο εταιρικό πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου για
οικιακούς καταναλωτές αρχίζει την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε
ακόμα περισσότερα νοικοκυριά στην Αττική να αποκτήσουν οικονομική και ταυτόχρονα
αποδοτική θέρμανση για το σπίτι τους.
Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση μέρους του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης
θέρμανσης φυσικού αερίου προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης
άλλης μορφής ενέργειας για κατοικίες με κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση, με το
επιδοτούμενο ποσό να φτάνει μέχρι και €3.000 για μία πολυκατοικία και €400 για ένα
διαμέρισμα.
Ειδικότερα το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την
κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
Κατηγορία σύμβασης σύνδεσης
Εγκατεστημένη ισχύς (kcal/h)
Ποσό επιδότησης (συμπ. ΦΠΑ)
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία)

>200.000 3.000 €
170.001–200.000 2.250 €
120.001–170.000 1.500 €
35.001–120.000 1.100 €
<=35.000 550 €
Αυτόνομη Θέρμανση
(μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία)
Ανεξαρτήτως ισχύος 400 €

Αυτόνομη Θέρμανση με ανυψωτική στήλη

Ανεξαρτήτως ισχύος 400€

Το πρόγραμμα επιδότησης ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν, με
ταυτόχρονη υποβολή δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα, μέχρι εξαντλήσεως του
διαθέσιμου προϋπολογισμού (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία
υποβολής δικαιολογητικών).

Με το νέο πρόγραμμα επιδότησης η ΕΔΑ Αττικής συνεχίζει την παροχή σημαντικών κινήτρων προς τους καταναλωτές και ενισχύει την αυξητική τάση ενδιαφέροντος για το φυσικό αέριο με στόχο την περαιτέρω αύξηση της διείσδυσης του στην Αττική.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στην εταιρική ιστοσελίδα
www.edaattikis.gr.

Τι θέλει να καταφέρει η Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής

Το νέο φιλόδοξο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής για την περίοδο 2020-2024, σχεδιάστηκε με αυστηρά οικονομοτεχνικά κριτήρια και περιλαμβάνει την εντυπωσιακή επέκταση του δικτύου χαμηλής και μέσης πίεσης κατά 690 χιλιόμετρα την επόμενη πενταετία και τον διπλασιασμό σχεδόντων συνδέσεων, ήτοι 240 χιλιάδες ενεργοποιημένοι μετρητές το 2024, έναντι 135 χιλιάδες το 2019, με τους διανεμόμενους όγκους να αγγίζουν τα 466 εκατ. Nm3, από 340 εκατ. Nm3, στο τέλος του περασμένου έτους.

Η επέκταση αυτή θα ανεβάσει στο 66% το ποσοστό κάλυψης της ΕΔΑ Αττικής στις περιοχές ευθύνης της από 55% σήμερακαι σε πάνω από 50%, το ποσοστό διείσδυσης σε οικιακά κτήριααπό 39% το 2019.

Συνολικά, η εταιρεία προγραμματίζεινα επενδύσει περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ την ερχόμενη πενταετία, αξιοποιώντας ίδια κεφάλαια αλλά και διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, με σημαντικότερη αυτή του ΕΣΠΑ.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης, έρχεται μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά για την εταιρεία, αφού το 2019 προστέθηκαν στο πελατολόγιό της 20.000 νέοι καταναλωτές και αυξήθηκανοι διακινούμενοι όγκοι φυσικού αερίου κατά 40 περίπου, εκατ. Nm3.

eda at2

Αξίζει να αναφερθεί,ότι τα νέα δίκτυα που κατασκευάζει η ΕΔΑ Αττικής είναι τελευταίας τεχνολογίας, με πολύ υψηλά στάνταρ ασφάλειας και δυνατότητα άμεσης επέμβασης για τη συντήρησή τους. Διασφαλίζεται έτσι, τόσο η ομαλή λειτουργία του δικτύου, όσο και η βιωσιμότητα και οικονομική απόδοση των επενδύσεων. Επιπλέον, ο εν γένει σχεδιασμός επιτρέπει μεγάλη ευελιξία ως προς την κάλυψη των αναγκών των μεγάλων πελατών, καθώς και των δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων, διευκολύνοντας τη σύνδεσή τους με το δίκτυο του φυσικού αερίου.

eda at1

Επιπρόσθετα, όλα τα έργα της εταιρείας υλοποιούνταιμε τη μικρότερη δυνατή όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση των οδών, ελαχιστοποιώντας έτσι, την επιβάρυνση των πολιτών και της οικονομικής δραστηριότητας.

Εκτός όμως από την επέκταση του δικτύου και την αύξηση του ποσοστού κάλυψης, βασικοί πυλώνες του Προγράμματος Ανάπτυξης είναι η αντικατάσταση του παλαιού δικτύου από χυτοσίδηρο που απαντάται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και η τροφοδοσία ακόμη και των πιο απομακρυσμένων περιοχών της Αττικής, σπάζοντας την ενεργειακή τους απομόνωση, καθώς επίσης και μεγάλων καταναλωτών, με τη χρήση σταθμών CNG.

To νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο δίνει ακόμη ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την ψηφιοποίηση, ενώ η εταιρεία επενδύει πλέον συστηματικά στην αντικατάσταση των παλαιών μετρητών με νέουςψηφιακούς μετρητές που μειώνουν τα λειτουργικά κόστη και συμβάλλουν στην ορθολογικότερη χρήση του φυσικού αερίου από τους καταναλωτές.

Προτεραιότητα της ΕΔΑ Αττικής, είναι όλο και περισσότερα νοικοκυριά να ωφεληθούν από τη χρήση του φυσικού αερίου και για τον σκοπό αυτό η εταιρεία ξεκίνησε πρόγραμμα επιδότησης της εγκατάστασης θέρμανσης, ενώ μέσα στους άμεσους στόχους της είναι να διευρυνθεί η χρήση του καυσίμου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες)και να επεκταθεί σε περισσότερες δραστηριότητες, πλην της θέρμανσης, όπως είναι το μαγείρεμα, ο κλιματισμός, τα στεγνωτήρια κλπ., δίνοντας επιπλέον κίνητρα (πχ. επιδότηση συσκευών φυσικού αερίου).

Την ίδια στιγμή, η ΕΔΑ Αττικής στοχεύει στον εξορθολογισμό της λειτουργία της και στη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών σύνδεσης και την επίσπευση της ολοκλήρωσής τους.

Παράλληλα, η εταιρεία προωθεί τη στενή συνεργασία με παρόχους φυσικού αερίου, καθώς και με εγκαταστάτες και επαγγελματίες του χώρου, αφουγκραζόμενη τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Προς τούτο,ήδη υλοποιείται ο επανασχεδιασμός της εταιρικής ιστοσελίδας, ενώ το αμέσως προσεχές διάστημαθα ανακοινωθείη δημιουργία και λειτουργία εξειδικευμένου Γραφείου Εξυπηρέτησης Επαγγελματιών, για την ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωσή τους, καθώς καιη θεσμοθέτηση διεξαγωγής ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων πάνω σε θέματα φυσικού αερίου και συνδέσεων.
Τέλος, η ΕΔΑ Αττικής προσβλέπεικαι στην υλοποίηση έργων που δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο επιχειρησιακό της σχέδιο, με χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων και σε σύμπραξη με Δήμους, την Περιφέρεια, αλλά και ιδιώτες προκειμένου για την εξυπηρέτησητου μέγιστου αριθμού νοικοκυριών, επιβεβαιώνοντας το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που τη χαρακτηρίζει διαχρονικά.
Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΔΑ Αττικής, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Πιέρρος Χατζηγιάννης, είναι η κάλυψη της αυξημένης ζήτησης, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές, τόσο νοικοκυριά, όσο και στη βιομηχανία, στρέφονται στο φυσικό αέριο. Όλοι έχουν δικαίωμα σε φθηνή και οικολογική ενέργεια, τόνισε ο κ. Χατζηγιάννης και η ΕΔΑ Αττικής είναι έτοιμη να την προσφέρει, υλοποιώντας από σήμερα ένα μεγάλο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με στόχο να φτάσει το φυσικό αέριο σε κάθε πολίτη και επιχείρηση της Αττικής, σε τιμές προσιτές και με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.