Αρχική Οικονομία ΕΑΤ: Ταμείο Εγγυοδοσίας για μηχανικούς με «προίκα» 28 εκατ. ευρώ

ΕΑΤ: Ταμείο Εγγυοδοσίας για μηχανικούς με «προίκα» 28 εκατ. ευρώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με στόχο την έναρξη λειτουργίας του εξειδικευμένου Ταμείου Εγγυοδοσίας για την ενίσχυση μηχανικών, μελετητών και κατασκευαστών έργων, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) απευθύνει πρόσκληση συνεργασίας προς το τραπεζικό σύστημα της χώρας.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία στο πλαίσιο της σύμπραξης της ΕΑΤ με το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Εργων (ΤΜΕΔΕ), για πρώτη φορά με ιδιωτικό φορέα, «σε μια προσπάθεια στήριξης και διευκόλυνσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση Ελλήνων μηχανικών, μελετητών και κατασκευαστών», όπως επισημαίνει, χαρακτηριστικά, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, σε χθεσινή ανακοίνωσή της.

Ως καταληκτική προθεσμία κατάθεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από πλευράς τραπεζών, ορίστηκε η 25η Αυγούστου 2021.

Η ΕΑΤ κάνει λόγο για ένα «ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο», το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ίδια, μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με το ΤΜΕΔΕ, στις 17 Μαΐου 2021.

Κουμπαράς

Για τη σύσταση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ» προβλέφθηκε ποσό εγγύησης, ύψους 28 εκατ. ευρώ, που προέρχεται από: α) χρηματοδοτική συνεισφορά του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, πόρων ύψους 19,6 εκατ. ευρώ και β) χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων προς την ΕΑΤ πόρων, ύψους 8,4 εκατ. ευρώ. Για την επιχορήγηση της προμήθειας εγγύησης, προβλέπεται επιπλέον χρηματοδοτική συνεισφορά πόρων, ύψους έως 1,8 εκατ. ευρώ.

Στόχος του Ταμείου είναι να παρέχει εγγύηση σε δάνεια που θα χορηγούν οι συνεργαζόμενες τράπεζες, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε δανεισμό για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου.

Συγκεκριμένα, κάθε δικαιούχος θα μπορεί να λάβει από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ» κεφάλαιο κίνησης, μέσω τραπεζικού δανεισμού, για ποσό έως 200.000 ευρώ. Το Ταμείο θα αναλαμβάνει μέρος του πιστωτικού κινδύνου, παρέχοντας εγγύηση προς τις τράπεζες για το 80% της χρηματοδότησης.

Αξίζει να επισημανθεί πως στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, προβλέπεται και η δυνατότητα επιχορήγησης της προμήθειας εγγύησης, ως πρόσθετο στοιχείο μείωσης του κόστους δανεισμού των επιχειρήσεων.

«Με τον τρόπο αυτόν διευκολύνεται άμεσα και πρακτικά, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με μια απολύτως διαφανή, γρήγορη και αποτελεσματική διαδικασία», καταλήγει η ΕΑΤ.