Αρχική Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ: Αλλαγές στην υποβολή AΠΔ – Πότε ξεκινάει

e-ΕΦΚΑ: Αλλαγές στην υποβολή AΠΔ – Πότε ξεκινάει

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η υποβολή των ΑΠΔ εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2020 θα γίνει με την χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών, σύμφωνα με γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης των μηχανογραφικών υποδομών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), η διοίκηση του φορέα ενημερώνει με σχετική ανακοίνωση ότι η υποβολή ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2020 δεν θα είναι δυνατή από τις 03/11/2020 έως τις 05/11/2020, λόγω μερικής τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος.

Συγκεκριμένα, από την ημερομηνία αυτή (06/11/2020) και μετέπειτα, οι ΑΠΔ των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων – ακόμη και προγενέστερων μισθολογικών περιόδων του Οκτωβρίου 2020 – πρέπει να υποβάλλονται με την χρήση αποκλειστικά τριψήφιων τύπων αποδοχών.

Η τροποποίηση αφορά στην επέκταση κατά ένα ψηφίο του μήκους του πεδίου «Τύπος Αποδοχών» (Τ.Α.) της ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων, από δύο σε τρεις χαρακτήρες.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω τροποποίηση δεν αφορά στις ΑΠΔ του Δημοσίου (νέα εφαρμογή υποβολής ΑΠΔ μονίμων δημοσίων υπαλλήλων) και των εργοδοτών οικοδομοτεχνικών έργων (δημόσιων και ιδιωτικών), για τις οποίες θα εξακολουθήσει η χρήση διψήφιων τύπων αποδοχών (01, 02 ………..99) κατά τα γνωστά.