Αρχική Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ: Τέλος στην ακρόαση για αιτήσεις σύνταξης

e-ΕΦΚΑ: Τέλος στην ακρόαση για αιτήσεις σύνταξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με εγκύκλιο του ο e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει πως με διάταξη που πέρασε νωρίτερα φέτος η κυβέρνηση σύμφωνα με την οποία καταργείται η διαδικασία περί της ακρόασης του ασφαλισμένου πριν από την έκδοση διοικητικής πράξης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για την απονομή σύνταξης.

Η κατάργηση της εν λόγω διαδικασίας εφαρμόζεται στις αιτήσεις για απονομή σύνταξης που υποβάλλονται από 1-3-2020.

Εφαρμόζεται επίσης και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί με τις ως άνω διατάξεις από 1-3-2020 και ήταν εκκρεμείς κατά την 26η Μαΐου 2022.