Αρχική Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή διακοπή στη λειτουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή διακοπή στη λειτουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι την Τρίτη 16/11/2021, μεταξύ των ωρών 20:00 και 22:00, ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες ή ακόμη και διακοπή στη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Φορέα, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στην υποδομή G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ.