Αρχική Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ: Ποιες υπηρεσίες ασφάλισης παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr

e-ΕΦΚΑ: Ποιες υπηρεσίες ασφάλισης παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
E-ΕΦΚΑ

Σχεδόν ολόκληρο το φάσμα των ασφαλιστικών υπηρεσιών καλύπτεται μέσω της εφαρμογής gov.gr, διευκολύνοντας τους πολίτες να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα έγγραφα χωρίς να χρειάζεται την φυσική παρουσία τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα κατόπιν πρόσβασης των ασφαλισμένων με τους κωδικούς του TAXIS.net παρέχεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής έκδοσης/υποβολής:

-Αίτημα προς Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
-Ασφαλιστική ικανότητα
-Ασφαλιστικό βιογραφικό
-Ατομικά στοιχεία ασφάλισης
-Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Απασχολουμένων
-Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών
-Βεβαίωση απογραφής (eΕΦΚΑ)
-Βεβαίωση προϋπηρεσίας (eΕΦΚΑ)
-Βεβαίωση υποβολής απογραφικής δήλωσης μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
-Εισφορές μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
-Εισφορές μη μισθωτών ΕΤΕΑΕΠ
-Εκκαθάριση μη μισθωτών
-Εύρεση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
-Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας
-Καταβολές μη μισθωτών
-Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
-Μεταβολή δραστηριότητας μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
-Οφειλές μη μισθωτών
-Πιστοποίηση στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
-Συμβάσεις ασφαλισμένων εργαζόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών σε 1 ή 2 εργοδότες
-Βεβαιώσεις εισφορών
-Βεβαιώσεις εισφορών (eΕΦΚΑ)
-Βεβαιώσεις εισφορών π. ΟΑΕΕ
-Βεβαιώσεις εισφορών π. ΟΓΑ
-Βεβαιώσεις εισφορών π. ΤΣΑΥ
-Βεβαιώσεις εισφορών π. ΤΣΜΕΔΕ
Υπηρεσίες ασύλου
-Εύρεση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).

-Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης, σας παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση για απονομή σύνταξης εξ ίδιου δικαιώματος (γήρατος αναπηρίας), ή για απονομή ή μεταβίβαση λόγω θανάτου, στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Μέρος της Υπηρεσίας (Αίτηση Απονομή σύνταξης γήρατος σε Αγρότες και Αίτηση Μεταβίβασης λόγω θανάτου) λειτουργεί πιλοτικά στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ», παρέχοντας μερική αυτοματοποίηση της διαδικασίας απονομής και διαλειτουργικότητα στη συλλογή των δικαιολογητικών.

Για όλες τις περιπτώσεις με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, αποδίδεται ηλεκτρονικός αριθμός αίτησης και ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου που λαμβάνεται υπόψη στην επεξεργασία του συνταξιοδοτικού σας αιτήματος.

-Παρακολούθηση πορείας αίτησης

Για τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησης. Βασική προϋπόθεση είναι η αίτηση να έχει υποβληθεί από 15/10/2012 και εφεξής.

-Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος

1) Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων
2) Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων από 01/01/2019

Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας, υπάρχει η δυνατότητα πληκτρολογώντας τους κωδικούς TAXIS να ενημερώνεστε σε μηνιαία βάση από 01/01/2019 και μετά για το πώς διαμορφώνεται η μηνιαία πληρωμή της σύνταξης σας αναλυτικά.