Αρχική Οικονομία e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές για την περίοδο 16-20 Αυγούστου

e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές για την περίοδο 16-20 Αυγούστου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καταβολές συνολικού ύψους 43,1 εκατ. ευρώ σε 53.400 περίπου δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ την περίοδο 16-20 Αυγούστου.

Ειδικότερα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών

πληρωμών του Φορέα:

9,36 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 390 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης

αποφάσεων για εφάπαξ

12,76 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 22.700 δικαιούχους για παροχές σε

χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα

κηδείας)

393.376 ευρώ θα καταβληθούν σε 461 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα

του τ. ΟΑΕΕ

12.300 ευρώ θα καταβληθούν σε 20 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές

επικουρικής σύνταξης

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

-10 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας

και λοιπών επιδομάτων

-10 εκατ. ευρώ σε 3.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων

προγραμμάτων απασχόλησης

– 600.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Για το διάστημα 16-20 Αυγούστου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον ΟΠΕΚΑ.