Αρχική Εργασιακά Ε.Ε.: 40 στους 100 δουλεύουν πλέον από το σπίτι

Ε.Ε.: 40 στους 100 δουλεύουν πλέον από το σπίτι

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη θέσπιση ενός κοινοτικού νομικού πλαισίου το οποίο θα διασφαλίζει ότι η ποιότητα της ζωής των εργαζομένων δεν θα επηρεάζεται αρνητικά από την τηλεργασία ζήτησε η Ευρωβουλή από την Κομισιόν.

Οι συνθήκες της τηλεργασίας αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων αυτήν την περίοδο στην Ε.Ε., στην οποία εμπλέκονται τόσο θεσμικά όργανα, όπως η Ευρωβουλή στην παρούσα φάση, όσο και η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία εργαζομένων (ETUC).

H συζήτηση προήλθε μετά τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των εργαζομένων από απόσταση που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού.

Ωστόσο, και η πανδημία να μην υπήρχε, από τη στιγμή που η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί, μαζί με την πράσινη μετάβαση, τις δύο μεγάλες προτεραιότητες της Ε.Ε. τις επόμενες δεκαετίες, η τηλεργασία δεν είναι προσωρινό φαινόμενο αλλά ήρθε για να μείνει.

Σύμφωνα με την ETUC, ενώ πριν από την πανδημία μόνο ένας στους δέκα Ευρωπαίους εργαζόταν από το σπίτι, σήμερα το ποσοστό τους έχει φτάσει στο 40%.

Οι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων εργαζομένων υποστηρίζουν την τηλεργασία, ωστόσο ανησυχούν ότι εάν δεν υπάρξουν νομοθετικές παρεμβάσεις η καθημερινή εργασία από το σπίτι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο διαχωρισμό της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή.

Υπερεργασία

Από σχετική μελέτη της ΕTUC προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι με τηλεργασία έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εργάζονται 48 ώρες ή περισσότερο την εβδομάδα από τους συναδέλφους τους που απασχολούνται σε εγκαταστάσεις της εταιρίας.

Επιπλέον, έχουν εξαπλάσιες πιθανότητες να εργαστούν και τον ελεύθερο χρόνο, κάτι που δεν ισχύει για τους εργαζομένους στην έδρα της επιχείρησης. Επίσης η κατηγορία αυτή των εργαζομένων έχει επαναλαμβανόμενες αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη από το 2002 η ETUC είχε διαπραγματευτεί μια συμφωνία με τους εργοδότες σχετικά με τη ρύθμιση της τηλεργασίας, προκειμένου να βοηθήσει τους εργαζομένους να συμφιλιώσουν την επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή με πιο αυτόνομο τρόπο. Η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία έχουν θεσπίσει νομοθεσία, ενώ οι περισσότερες χώρες δεν το έχουν κάνει.

Αποσύνδεση

Ενα από τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων, το οποίο υποστηρίζει θερμά η Ευρωβουλή, είναι η κατοχύρωση με νομοθεσία του δικαιώματος των εργαζομένων να αποσυνδέονται ψηφιακά από την εργασία τους.

Με νομοθετική πρωτοβουλία που ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωβουλή, καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει νομοθετική πρόταση που θα επιτρέπει σε όσους εργάζονται ψηφιακά να αποσυνδέονται από την εργασία τους μετά το πέρας του ωραρίου τους.

Στη νομοθεσία αυτή θα πρέπει επίσης να ορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως εργασία και να αποσαφηνίζονται οι όροι και τα ωράρια εργασίας, καθώς και οι χρόνοι ανάπαυσης των εργαζομένων.

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η αυξανόμενη χρήση ψηφιακών εργαλείων στο πλαίσιο της εργασίας έχει διαμορφώσει μια κουλτούρα «διαρκούς παρουσίας και μόνιμης επιφυλακής» των εργαζομένων, η οποία έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής τους ζωής.

Η Ευρωβουλή χαρακτηρίζει την εν λόγω ψηφιακή αποσύνδεση θεμελιώδες δικαίωμα, που επιτρέπει στους εργαζομένους να απέχουν από τα εργασιακά τους καθήκοντα, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα είδη ψηφιακής επικοινωνίας τις ώρες που δεν εργάζονται, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων που βρίσκονται σε οποιαδήποτε μορφής άδεια.

Τα κράτη-μέλη καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και μέσω της υπογραφής συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου