Αρχική ΟΑΕΔ ΔΥΠΑ: Πόσα μεροκάματα «μεσολαβούν» για να μη χαθεί η ιδιότητα του ανέργου

ΔΥΠΑ: Πόσα μεροκάματα «μεσολαβούν» για να μη χαθεί η ιδιότητα του ανέργου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται περιστασιακά έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης του συνεχόμενου χρόνου ανεργίας, από τον οποίο και αφαιρείται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απασχολήθηκαν.

Παράλληλα αφαιρείται και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρει το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 92 του Ν. 4461/2017), οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

Ο αριθμός των ενσήμων (ή εργοσήμων) που πραγματοποίησαν εντός του δωδεκαμήνου που προηγείται της αίτησής τους να μην υπερβαίνει τα εβδομήντα (70).
Κατά την ημερομηνία έναρξης του δωδεκάμηνου πριν από την αίτηση να ήταν εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων (λόγου χάρη για υποβολή αίτησης την 11/1/2021, πρέπει να υπήρχε ενεργό δελτίο ανεργίας την 11/1/2020).
Να μην έχει διαγραφεί το/τα δελτίο/-α τους για άλλο λόγο, εκτός της πρόσληψης, μέσα στο δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησής τους.
Όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας, η οποία πραγματοποιείται στην Υπηρεσία ΔΥΠΑ, στην οποία και ανήκουν.

ADVERTISING

Ενόσω διαρκούν τα έκτακτα μέτρα για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, η αποστολή του αιτήματος πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω email συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.