Αρχική Παιδεία ΔΠΘ: Εξ αποστάσεως όλα τα μαθήματα της Νομικής Σχολής -Ψήφισμα φοιτητών

ΔΠΘ: Εξ αποστάσεως όλα τα μαθήματα της Νομικής Σχολής -Ψήφισμα φοιτητών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με την αριθμ. 272/23.9.2020 Συνέλευσή, «αφού έλαβε υπ’ όψιν την έκτακτη κατάσταση πανδημίας», η Συνέλευση της Σχολής αποφάσισε «ομόφωνα τη διεξαγωγή των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος εξ αποστάσεως».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας δύνανται τα τμήματα Τριτοβάθμιας να κάνουν δια ζώσης διδασκαλία των φοιτητών, με τη βασική προϋπόθεση όμως ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα (μάθημα ή σεμινάριο) δεν υπερβαίνει τον αριθμό των πενήντα (50). Με δεδομένο ότι το Τμήμα Νομικής κάθε χρόνο δέχεται περισσότερους από 400 φοιτητές, θεωρήθηκε αδύνατο από τη Συνέλευση του Τμήματος, να γίνει διαχωρισμός σε τουλάχιστον 8 γκρουπ φοιτητών, επομένως προκρίθηκε ως καλύτερη η λύση της εξ αποστάσεως διδασκαλία. Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του ΔΠΘ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Επί της ουσίας των πραγμάτων, η απόφαση της Νομικής σημαίνει ότι οι πρωτοετείς φοιτητές της Νομικής δεν θα έρθουν στην πόλη νωρίτερα από τον Φεβρουάριο, εάν το εαρινό εξάμηνο διεξαχθεί δια ζώσης. Μετά από αυτή την απόφαση το πιθανότερο είναι οι πρωτοετείς φοιτητές της Νομικής Σχολής να παραμείνουν στις πόλεις τους αποτρέποντας τους να πάνε στην πόλη της Κομοτηνής νωρίτερα από τον Φεβρουάριο (εάν το εαρινό εξάμηνο διεξαχθεί δια ζώσης).

Εξ αποστάσεως και στο Παρευξεινίων Εξ αποστάσεως θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα και στους φοιτητές του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, σύμφωνα με αναλυτική ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα, εξηγώντας τους λόγους της απόφασής του.

Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις κι από τα υπόλοιπα Τμήματα. Ψήφισμα φοιτητών ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Με την ανάρτηση στο Φ.Ε.Κ (Αρ. Φύλλου 3707) της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΚΥΑ Αριθμ. 115744/Ζ 1) που ρητά τονίζει την επανέναρξη λειτουργίας των Ανώτατων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε πλήρη λειτουργία κρίνουμε απαραίτητο να καταθέσουμε τις παρακάτω προτάσεις στις πρυτανικές αρχές προς βελτίωση των συνθηκών υπό των οποίων το Πανεπιστήμιο θα λειτουργήσει ξανά.

Η επιθυμία τόσο των φοιτητών όσο και η δική μας προς επιστροφή στον φυσικό χώρο του Πανεπιστημίου με δια ζώσης διεξαγωγή μαθημάτων αλλά και την επανένταξη των φοιτητών στην ακαδημαϊκή πραγματικότητα όχι μόνο φύσει αλλά και σώματι είναι προφανής.

Παρόλα αυτά προτεραιότητα μας πρωτίστως αποτελεί η εγγύηση από το Τμήμα Νομικής πως τα μαθήματα σε περίπτωση όπου επιλεχθεί ο διά ζώσης τρόπος διεξαγωγής τους θα εξασφαλίζουν και θα προασπίζουν την υγεία της φοιτητικής κοινότητας.

Ληφθείσας της παραπάνω απόφασης εκ του Τμήματος προτείνουμε:

Ι. Εφαρμογή ενός διττού συστήματος δηλώσεων μαθημάτων το οποίο 9α στηρίζεται αφενός στην πλατφόρμα του Υπουργείου για την εξέταση στην επερχόμενη εξεταστική και αφετέρου στην πλατφόρμα του e-class όπου θα δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό τμήμα για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν διά ζώσης το συγκεκριμένο μάθημα. Αποτέλεσμα θα είναι να διαμορφωθεί ένας αντιπροσωπευτικός αριθμός φοιτητών που θα δίνουν το παρόν στην παρακολούθηση του μαθήματος και όχι πλασματικός βάσει δηλώσεων που γίνεται για λόγους αποκλειστικής εξέτασης. Έτσι θα καταστεί ευκολότερη η κατάτμηση του αριθμού των φοιτητών σε διά ζώσης τμήματα παρακολούθησης.

ΙΙ. Παροχή μασκών σε κάθε φοιτητή από την Γραμματεία του Τμήματος καθώς και τοποθέτηση αντισηπτικών στους χώρους του Πανεπιστημίου για την εξασφάλιση και την προστασία της διατήρησης της υγιεινής των φοιτητών χωρίς προσωπικά τους έξοδα.

Ι. Κατά την χρήση της εφαρμογής Skype fοr business για επιχειρήσεις ,με την οποία διεξήχθησαν τα μαθήματα κατά το προηγούμενο εξάμηνο, θα πρέπει ο διδάσκων καθηγητής να φροντίσει να δημιουργηθούν τμήματα που να καλύπτουν τον αριθμό των φοιτητών που θέλουν να παρακολουθήσουν ώστε να μην αποκλείεται κανείς από την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω χωρητικότητας της εφαρμογής.

ΙΙ. Οι σημειώσεις του μαθήματος θα πρέπει να αναρτώνται έγκαιρα και συχνά στην σελίδα στο E-Class κάθε μαθήματος, ώστε κανείς φοιτητής να μην μείνει πίσω σε σημειώσεις λόγω μιας πιθανής απουσίας του στην ηλεκτρονική παράδοση.

ΙΙΙ. Καθώς η διαδικασία εξ’αποστάσεως μάθησης όπως δηλώνει το ίδιο το όνομα λαμβάνει χώρα μακριά από το Πανεπιστήμιο καλούμε τους τομείς και την γραμματεία να προβούν σε μία ανανέωση και δημοσίευση έγκυρων E-maίls και τηλεφώνων προκειμένου να μην παρατηρηθεί ξανά η δυσκολία επικοινωνίας με τους φοιτητές σε περιπτώσεις πιθανών αποριών καθώς και την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού Help Desk εντός της εφαρμογής του E-class όπου οι φοιτητές θα μπορούν να προβάλουν τις προαναφερθείσες απορίες.

ΙV. Καλούμε επιπλέον το τμήμα μας να επιμεληθεί και να κινητοποιηθεί για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών συνεδρίων και Webίnars όπως ακριβώς πραγματοποιούνταν πριν το κλείσιμο των πανεπιστημίων προκειμένου η επιστημονική και φοιτητική κοινότητα να μπορέσει να διευρύνει το επιστημονικό της πεδίο και τις γνώσεις της ανεξαρτήτως τρόπου παρακολούθησης. Συνοπτικά κρίνουμε αναγκαίο να τονίσουμε πως εμπιστευόμαστε την κρίση της συνέλευσης του τμήματός μας σχετικά με την απόφαση που θα λάβει. Στόχος μας είναι η ευρυθμία της ακαδημαϊκής χρονιάς για όλους και προτεραιότητα μας η υγεία και η ασφάλεια της ακαδημαϊκής και φοιτητικής κοινότητας. Οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν τον δικό μας ακρογωνιαίο λίθο στην βάση της λειτουργίας του πανεπιστημίου με υπευθυνότητα και ασφάλεια προς όλους με έναν ταυτόχρονο σεβασμό στις επιθυμίες και τις πεποιθήσεις της κοινότητας που εκπροσωπούμε.

ΙΙΙ. Θερμομέτρηση των φοιτητών με ανέπαφα θερμόμετρα κατά την είσοδο τους στο κτίριο της Νομικής σχολής για έγκαιρο εντοπισμό ενός πιθανού κρούσματος.

ΙV. Κατανομή των τμημάτων σε συγκεκριμένα αμφιθέατρα τα οποία Θα ενδείκνυνται για την αποκλειστική χρήση τους από αυτά για την βέλτιστη ιχνηλάτηση σε ένα πιθανό κρούσμα εντός του πανεπιστημίου.

V. Εξασφάλιση κονδυλίων για την παροχή συμβασιούχων που θα καλύπτουν τα πιθανά κενά διδακτικού προσωπικού, φυλάκων που θα επιβλέπουν και θα διαβεβαιώνουν πως τα μέτρα εφαρμόζονται από όλους τους φοιτητές και προσωπικό του πανεπιστημίου καθώς και πρόσθετων δρομολογίων για την ασφαλή μετακίνηση από και προς το πανεπιστήμιο, χωρίς συνωστισμό και πολυπληθή συγκέντρωση.

VΙ. Αποτελεσματική λειτουργία των εστιών με συχνό καθαρισμό και πλήρη απολύμανση σε περίπτωση κρούσματος, χωρίς να χρειαστεί ουδείς άλλος φοιτητής να χάσει το δικαίωμα διαμονής του.

VΙΙ. Στην κατεύθυνση αυτή δύναται η ακαδημαϊκή λειτουργία να επεκταθεί – έκτακτα – και τα Σάββατα, ώστε να δύναται να συμμετέχουν διά ζώσης όσοι περισσότεροι φοιτητές γίνεται. Φυσικά, θα πρέπει και η κάθε διδασκαλία ή διάλεξη να αποκτήσει μικρότερη διάρκεια (περίπου 25% λιγότερο) , προκειμένου να είναι μικρότερος ο κίνδυνος έκθεσης στην πανδημία καθηγητών και φοιτητών.

VΙΙΙ. Συνδυασμό τρόπων διδασκαλίας διά ζώσης και εξ’αποστάσεως σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία να γίνουν όλα τα μαθήματα διά ζώσης με κριτήρια επιλογής την σημασία ύπαρξης του φοιτητή στο αμφιθέατρο (π.χ Πρακτικές ασκήσεις και δικονομικά μαθήματα) καθώς και εγγεγραμμένων στο κάθε μάθημα. Σκοπός του μέτρου είναι να αποφευχθεί η πλήρης αποξένωση από το ακαδημαϊκό περιβάλλον με μειωμένα έστω μαθήματα.

Καλούμε την κοσμητεία του τμήματος να κρατήσει και να εξετάσει τα παραπάνω αιτήματα στο χρονικό διάστημα όπου οι συνθήκες θα επιτρέψουν την επιστροφή στα αμφιθέατρα. Εν περιπτώσει που το τμήμα μας επιλέξει τον εξ’αποστάσεως τρόπο διδασκαλίας προς διασφάλιση της υγείας των φοιτητών καθώς και του ακαδημαϊκού προσωπικού, παρότι κατά το προηγούμενο εξάμηνο υπήρχε ανταπόκριση από την φοιτητική κοινότητα και ως επί το πλείστον τα μαθήματα έλαβαν χώρα έγκαιρα και κανονικά, οφείλουμε να σημειώσουμε μερικές προτάσεις που είναι μείζονος σημασίας για την ομαλή εξέλιξη των εξ’αποστάσεως μαθημάτων.

Ειδικότερα:

Ι. Κατά την χρήση της εφαρμογής Skype for business για επιχειρήσεις, με την οποία διεξήχθησαν τα μαθήματα κατά το προηγούμενο εξάμηνο, Θα πρέπει ο διδάσκων καθηγητής να φροντίσει να δημιουργηθούν τμήματα που να καλύπτούν τον αριθμό των φοιτητών που Θέλουν να παρακολουθήσουν ώστε να μην αποκλείεται κανείς από την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω χωρητικότητας της εφαρμογής.

ΙΙ. Οι σημειώσεις του μαθήματος θα πρέπει να αναρτώνται έγκαιρα και συχνά στην σελίδα στο E-Class κάθε μαθήματος, ώστε κανείς φοιτητής να μην μείνει πίσω σε σημειώσεις λόγω μιας πιθανής απουσίας του στην ηλεκτρονική παράδοση.

ΙΙΙ. Καθώς η διαδικασία εξ’αποστάσεως μάθησης όπως δηλώνει το ίδιο το όνομα λαμβάνει χώρα μακριά από το Πανεπιστήμιο καλούμε τους τομείς και την γραμματεία να προβούν σε μία ανανέωση και δημοσίευση έγκυρων E-mails και τηλεφώνων προκειμένου να μην παρατηρηθεί ξανά η δυσκολία επικοινωνίας με τους φοιτητές σε περιπτώσεις πιθανών αποριών καθώς και την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού Help Desk εντός της εφαρμογής του E-class όπου οι φοιτητές Θα μπορούν να προβάλουν τις προαναφερθείσες απορίες.

Ιν. Καλούμε επιπλέον το τμήμα μας να επιμεληθεί και να κινητοποιηθεί για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών συνεδρίων και Webinars όπως ακριβώς πραγματοποιούνταν πριν το κλείσιμο των πανεπιστημίων προκειμένου η επιστημονική και φοιτητική κοινότητα να μπορέσει να διευρύνει το επιστημονικό της πεδίο και τις γνώσεις της ανεξαρτήτως τρόπου παρακολούθησης.

Συνοπτικά κρίνουμε αναγκαίο να τονίσουμε πως εμπιστευόμαστε την κρίση της συνέλευσης τον τμήματός μας σχετικά με την απόφαση που Θα λάβει. Στόχος μας είναι η ευρυθμία της ακαδημαϊκής χρονιάς για όλούς και προτεραιότητα μας η υγεία και η ασφάλεια της ακαδημαϊκής και φοιτητικής κοινότητας.

Πηγή: Foititikanea.gr