Αρχική ΟΑΕΔ «Δουλειά για Σένα»: 38.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα από 3 προγράμματα της...

«Δουλειά για Σένα»: 38.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα από 3 προγράμματα της ΔΥΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Oι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν εργασία μέσω των προγραμμάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης «Δουλειά για Σένα» μέσα στο έτος θα υλοποιηθούν τρία νέα προγράμματα εργασίας, τα οποία θα προσφέρουν σχεδόν 38.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας σε ανέργους.

Σκοπός των νέων αυτών δράσεων είναι να επιδοτήσουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την πρόσληψη ανέργων, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα τις επιχειρήσεις για να συνεχίσουν να «κινούν» την οικονομία, να «κινούν» ολόκληρη τη χώρα και να την πηγαίνουν μπροστά.

Νέα προγράμματα της ΔΥΠΑ
Τα τρία νέα προγράμματα της ΔΥΠΑ που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο έτος είναι τα παρακάτω:

1) Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στην πράσινη οικονομία και τις γυναίκες με συνολικό προϋπολογισμό: 50 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί έως και το 80% του μισθολογικού κόστους για μια περίοδο 15 μηνών με υποχρέωση για διατήρηση της θέσης 5 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης.

2) Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων-επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για 15.000 ανέργους (25-45 ετών) με συνολικό προϋπολογισμό: 92 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί έως και το 100% του μισθολογικού κόστους για μια περίοδο 6 μηνών με υποχρέωση για διατήρηση της θέσης 2 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης.

3) Πιλοτικά προγράμματα συνδυασμένων δράσεων (συμβουλευτικής, πιστοποιημένης κατάρτισης και απασχόλησης) σε τέσσερις τουλάχιστον πόλεις στην ελληνική επικράτεια. Ο πρώτος κύκλος αφορά σε 17.750 ανέργους με συνολικό προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ, ενώ τα προγράμματα θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός.