Αρχική Ασφάλιση “Δώρο” του υπ. Εργασίας σε όσους εργάζονται με Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης

“Δώρο” του υπ. Εργασίας σε όσους εργάζονται με Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απαλλαγή από τη καταβολή εισφοράς σε όσους πληρώνονται με Απόδειξης Επαγγελματικής Δαπάνης και δεν υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις των ασφαλισμένων, αλλά και να απεγκλωβίσει μια κατηγορία επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες ευκαιριακά και όχι κατά σύστημα σε επιχείρηση.

Η Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης, εκδίδονταν από την επιχείρηση και ήταν η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος για τις επιχειρήσεις, σε ότι αφορά τις συναλλαγές τους με φυσικά πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσίες περιστασιακά, χωρίς σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έργου.

Το 2014, η απόδειξη δαπάνης αντικαταστάθηκε από το τίτλο κτήσης. Ενδεικτικές περιπτώσεις για τις οποίες εκδίδεται τίτλος κτήσης είναι η καταβολή αμοιβών σε περιστασιακά απασχολούμενους, εισηγητές σεμιναρίων και συγγραφείς, ιδιωτικούς υπαλλήλους ή συνταξιούχους, εφόσον δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών για άλλη δραστηριότητα.

Η πρόσφατη εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρει ρητά ότι «για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων που εισφοροδοτούνται περιλαμβάνονται και ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης».

Ωστόσό, σύμφωνα με υψηλόβαθμους παράγοντες του υπουργείου Εργασίας, στη νέα εγκύκλιο που θα εκδοθεί  αυτό που θα εξετάζεται θα είναι αν η ιδιότητα που έχει ο αμειβόμενος με απόδειξη δαπάνης (τίτλο κτήσης), είναι υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ (νυν ΕΦΚΑ-μη μισθωτών) ή όχι.

Και αυτό, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες όσοι είχαν κωδικό δραστηριότητα που δεν προέβλεπε ασφάλιση στον πρώην ΟΑΕΕ, δεν θα έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ.

Το θέμα εξετάζει ενδελεχώς η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία σύντομα αναμένεται με σχετική εγκύκλιο να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες, προκειμένου να αποφευχθεί η αναζήτηση εισφορών με προσαυξήσεις για χιλιάδες αμειβομένους με τίτλο κτήσης, αλλά και τσουχτερά πρόστιμα.

Πρόκειται για μια εξίσωση αρκετά δύσκολη αντίστοιχη με τις ρυθμίσεις για τα μπλοκάκια, καθώς η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας θα πρέπει να βρει την απαραίτητη ισορροπία στην αγορά εργασίας ανάμεσα σε ένα γενικευμένο πλαίσιο εισφοροαποφυγής και στην διευκόλυνση σε περιστασιακά απασχολούμενους για τους οποίους το φορολογικό- διοικητικό κόστος θα ξεπερνούσε το προσδοκώμενο έσοδο από την δραστηριότητα αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι η Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης (τίτλος κτήσης), εκδίδονταν από την επιχείρηση και ήταν η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος για τις επιχειρήσεις, σε ότι αφορά τις συναλλαγές τους με φυσικά πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσίες περιστασιακά, χωρίς σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έργου.

Μάλιστα, μερικές από τις ειδικότητες που δεν υπάγονταν υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και πιθανώς θα γλιτώσουν από την εισφορά του 26,95% θα είναι οι γραφίστες, οι τεχνικοί υπολογιστών, οι ζωγράφοι, αλλά και συγγραφείς κλπ.

Ωστόσο, αποτέλεσε και μια συγκεκαλυμμένη μέθοδο…εισφοροαποφυγής  και σε πολλές περιπτώσεις οι εργοδότες προχώρησαν σε κατάχρηση της υφιστάμενης  νομοθεσίας , προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση  καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης, αρκετοί ασφαλισμένοι, οι οποίοι είχαν ιδιότητα υπακτέα σε ασφάλιση προς τον ΟΑΕΕ δεν κατέβαλλαν ποτέ εισφορές, καθώς δεν είχα πέσει στη «τσιμπίδα» των ελεγκτών.

Για το λόγο αυτό, υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας υπογραμμίζουν στην «ΕΛΕΥΕΡΙΑ του Τύπου» ότι οι έλεγχοι για τέτοιες παραβάσεις συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό, ενώ  το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ενταθούν»