Αρχική Εργασιακά Δώρο Πάσχα: Πώς υπολογίζεται στον ιδιωτικό τομέα – Δείτε τι ισχύει στις...

Δώρο Πάσχα: Πώς υπολογίζεται στον ιδιωτικό τομέα – Δείτε τι ισχύει στις αναστολές συμβάσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα μεικτό σύστημα θα εφαρμοστεί για την καταβολή του Δώρου Πάσχα σε όσους μισθωτούς έχουν μπει σε αναστολή σύμβασης εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές το Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί με κρατική συμμετοχή και έχει ήδη προβλεφθεί κονδύλι 210 εκατομμυρίων ευρώ.

Αναλυτικά ισχύουν τα εξής :

1. Εργαζόμενοι που ήταν σε αναστολή για ένα διάστημα κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους, ωστόσο για ένα άλλο διάστημα έχουν δουλέψει κανονικά (π.χ. σε εμπορικά καταστήματα που ήταν κλειστά αλλά στη συνέχεια ανέβασαν ρολά). Το ποσό του Δώρου που αναλογεί στο διάστημα της αναστολής σύμβασης θα καταβληθεί από το κράτος (περίπου 67 ευρώ για κάθε μήνα). Ωστόσο το ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα που ο μισθωτός δούλεψε κανονικά θα καταβληθεί από τον εργοδότη.

2.Εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή σύμβασης όλο το τετράμηνο του έτους (για παράδειγμα κλειστές επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας) και εισπράττουν την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ. Με βάση αυτό το ποσό θα υπολογιστεί στη συνέχεια το Δώρο Πάσχα, το οποίο θα καταβληθεί από το κράτος .

Να σημειωθεί πως εργαζόμενοι που δουλεύουν κανονικά το πρώτο τετράμηνο του έτους (δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως το τέλος Απριλίου) και δεν μπήκαν σε αναστολή θα λάβουν Δώρο Πάσχα από τον εργοδότη τους. Η καταβολή θα γίνει τη Μεγάλη Τετάρτη ή και νωρίτερα εφόσον θέλει ο εργοδότης.

Ενδεικτικά αναφέρονται τρία παραδείγματα για το Δώρο Πάσχα:
-Υπάλληλος με μεικτές αποδοχές 900 ευρώ εφόσον δουλεύει κανονικά το πρώτο τετράμηνο του έτους θα πάρει Δώρο Πάσχα 468,75 ευρώ.

-Υπάλληλος με μεικτές αποδοχές 1.100 ευρώ εφόσον δουλεύει κανονικά το πρώτο τετράμηνο του έτους θα πάρει Δώρο Πάσχα 572,92 ευρώ.

-Υπάλληλος με μεικτές αποδοχές 1.200 δούλεψε τους πρώτους δυο μήνες του έτους. Δικαιούται Δώρο Πάσχα 307,29 ευρώ για το συγκεκριμένο διάστημα.

Με βάση τη νομοθεσία το Δώρο υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Προσοχή: Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166.