Αρχική Δικαιολογητικά Δώρο Πάσχα – Ποιοι το δικαιούνται και πως υπολογίζεται

Δώρο Πάσχα – Ποιοι το δικαιούνται και πως υπολογίζεται

Υπολογίστε το Δώρο Πάσχα ηλεκτρονικά!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο χρόνος για το Πάσχα μετρά αντίστροφα και αρκετοί εργαζόμενοι αναρωτιούνται αν δικαιούνται την συγκεκριμένη παροχή. Το Dimosio.gr παρουσιάζει τον…οδικό χάρτη για το Δώρο Πάσχα, τους δικαιούχους και τον τρόπο υπολογισμού του. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις αλλαγές που επήλθαν σε πρώτη φάση με το Ν.4093/2012 (ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ) δικαιούχοι του δώρου Πάσχα, είναι οι εργαζόμενοι με μισθό ή με ημερομίσθιο στον Ιδιωτικό Τομέα καθώς και οι επιδοτούμενοι άνεργοι του ΟΑΕΔ. Ωστόσο, δε λαμβάνουν «Δώρο Πάσχα», οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και οι Συνταξιούχοι, σε εφαρμογή των διατάξεων του Μνημονίου.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, αν και σε κάποιες περιπτώσεις, ορισμένοι εργοδότες δύναται να το καταβάλλουν και νωρίτερα. Επίσης, το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται υποχρεωτικά μόνο σε χρήμα και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος.

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ,την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2018 – 30 Απριλίου 2018, δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους, το δώρο Πάσχα.

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Εάν, λοιπόν, η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2018 – 30 Απριλίου 2018 δικαιούνται οι εργαζόμενοι να λάβουν μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβονται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβονται με ημερομίσθιο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ
1)ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ στον Ιδιωτικό Τομέα με μισθό ή με ημερομίσθιο ΑΠΟ 1/1/2018 – 30/4/2018
2)ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΠΟ 1/1/2018-30/4/2018

 

Στην περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, λαμβάνει αναλογικό τμήμα δώρου το οποίο υπολογίζεται ως εξής:

-Για εργαζόμενο αμειβόμενο με μισθό, λαμβάνει το ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες, διάρκειας σχέσης εργασίας.

Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για δώρο Πάσχα.

Αντιστοίχως, το δώρο Πάσχα λαμβάνουν και οι επιδοτούμενοι άνεργοι, οι οποίοι είναι επιδοτούμενοι άνεργοι λαμβάνοντας επίδομα τακτικής ανεργίας την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου για το 2018. Φέτος το δώρο Πάσχα αναμένεται να καταβληθεί λίγο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα από τον ΟΑΕΔ.

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

1)Παροχή σε χρήμα αποκλειστικά, όχι σε είδος
2)Καταβολή μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη
 

 

 

 

 

 

Ειδικότερα για τους άνεργους του ΟΑΕΔ το δώρο Πάσχα είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας ενώ χορηγείται ολόκληρο μόνο όταν οι επιδοτούμενοι εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.

Το δώρο Πάσχα, ισούται με μισό επίδομα τακτικής ανεργίας, δηλαδή 180€.Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ

1)ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΣΘΟ Μισός μηνιαίος μισθός – Αν έχουν εργαστεί λιγότερο διάστημα λαμβάνουν 1/15 του μηνιαίου μισθού ανά 8 ημερολογιακές ημέρες εργασίας.
2)ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 15 ημερομίσθια/ Αν έχουν εργαστεί λιγότερο διάστημα λαμβάνουν 1 ημερομίσθιο ανά 8 ημερολογιακές ημέρες εργασίας
3)ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ Μισό ποσό του ταμείου ανεργίας- Αν έχουν λιγότερο χρόνο επιδότησης λαμβάνουν δώρο Πάσχα ίσο με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης

 

 

 

Υπολογίστε ΕΔΩ online το Δώρο Πάσχα