Αρχική Ασφάλιση Δώρο Χριστουγέννων: Πως και πότε θα καταβληθεί – Τα ποσά που θα...

Δώρο Χριστουγέννων: Πως και πότε θα καταβληθεί – Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από τους εργοδότες θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους, με το κράτος να πληρώνει ένα τμήμα του δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα και ύμφωνα με διάταξη του υπουργείου Εργασίας, όσοι εργαζόμενοι εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στο μέτρο της αναστολής, θα λάβουν δώρο Χριστουγέννων αναλογικά με το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Στις περιπτώσεις που η εργασιακή σύμβαση των μισθωτών τέθηκε σε αναστολή κάποια χρονική περίοδο μεταξύ 1ης Μάίου έως και 31ης Δεκεμβρίου, το Δώρο καταβάλλεται μειωμένο, καθώς λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ο χρόνος που η εργασιακή σύμβαση ήταν σε αναστολή.

Το κράτος θα πληρώσει ένα τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας, με βάση υπολογισμού τα 534 ευρώ ανά μήνα για το διάστημα Μαΐου- Οκτωβρίου 2020 και επί του ποσού του επιδόματος των 800 ευρώ για το μήνα Νοέμβριο.

Πως υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

Το Δώρο για κάποιον μισθωτό που βγήκε σε αναστολή για έναν μόνο μήνα υπολογίζεται επί ποσού αποδοχών 534 ευρώ και για 31 ημέρες σύμβασης εργασίας – αναλογούν 3,24 ημερομίσθια Δώρου. Άρα 534 ευρώ/μήνα : 25 ημέρες = 21,36 ευρώ x 3,24 = 69 ευρώ.

Για μισθωτό που τέθηκε σε αναστολή μεγαλύτερο διάστημα, για παράδειγμα από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, το Δώρο υπολογίζεται για 184 ημέρες σύμβασης εργασίας – αναλογούν 19,36 ημερομίσθια Δώρου. Άρα 534 ευρώ/μήνα : 25 ημέρες = 21,36 ευρώ x 19,36 = 413,52 ευρώ.

Εργαζόμενοι που δεν τέθηκαν σε αναστολή δικαιούνται το Δώρο ολόκληρο, δηλαδή δικαιούνται έναν πλήρη ονομαστικό μισθό. Κερδισμένοι θα είναι όσοι απασχολούνται με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση και αμείβονται με μισθό κάτω των 534 ευρώ το μήνα. Αυτοί εφόσον τεθούν σε αναστολή, θα εισπράξουν μεγαλύτερο δώρο Χριστουγέννων από τον τρέχοντα μισθό τους, καθώς η βάση υπολογισμού του θα είναι τα 534 ευρώ και τα 800 ευρώ για το Νοέμβριο.

Πότε θα καταβληθεί

Η καταβολή του τμήματος του Δώρου που αντιστοιχεί στην κρατική συμμετοχή θα γίνει νωρίτερα, γύρω στις 15 Δεκεμβρίου, προκειμένου να τονωθεί η κατανάλωση στην αγορά εν όψει εορτών.

Το υπόλοιπο σκέλος του Δώρου που αντιστοιχεί στην αναλογία του εργοδότη και υπολογίζεται με βάση τους μισθούς του 8μήνου (Μάιος – Δεκέμβριος) θα καταβληθεί στην ώρα του, δηλαδή έως τις 21 Δεκεμβρίου.