Αρχική Ελλάδα Δωρεάν μαθήματα τουρκικών στη Θεσσαλονίκη

Δωρεάν μαθήματα τουρκικών στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόγραμμα εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με τη δωρεά – χορηγία του Γενικού Προξενείου της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο κέντρο Δια βίου Μάθησης (Εγνατία 132) κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από τις 17.00 έως τις 20.00. Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 72 ωρών, από την Τρίτη 14 Μαρτίου έως τον Ιούνιο του 2017 και απευθύνεται σε δημότες ή κατοίκους του Δήμου, οι οποίοι εργάζονται στον τουριστικό κλάδο.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Σε κάθε σπουδαστή που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ ο ίδιος θα έχει δικαίωμα να απουσιάσει ως επί το πλείστον σε τρία μαθήματα.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σπουδαστές που παρακολουθούν αυτήν τη χρονική περίοδο κάποιο άλλο πρόγραμμα εκμάθησης ξένων γλωσσών, που οργανώνεται από το Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά, από την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 και ώρα 09.00, έως και τη συμπλήρωση του τμήματος 20 ατόμων, στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης:

Για την επιλογή των σπουδαστών θα ισχύσει η σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων e-mail και αιτήσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2313 318664 και 2310 841498, κατά τις ώρες 09.00 έως 15.00.