Αρχική Υγεία Δωρεά εξοπλισμού στο νοσοκομείο Βέροιας από την ΔΕΥΑΒ

Δωρεά εξοπλισμού στο νοσοκομείο Βέροιας από την ΔΕΥΑΒ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδικό νοσοκομειακό εξοπλισμό  αποτελούμενο από δύο monitors και δύο αντλίες χορήγησης υγρών, (συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ € 4.960,00), λόγω της έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρέδωσε η ΔΕΥΑ Βέροιας στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης .

Μετά την παράδοση των υλικών ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Στέργιος Διαμάντης δήλωσε ότι  «η δωρεά αυτή είναι ουσιαστικά των πελατών και δημοτών της πόλης.  Η ΔΕΥΑΒ με την ορθή διαχείριση των οικονομικών της, από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους λιγοστούς υπαλλήλους της, παρά τις ανείσπρακτες οφειλές λόγω περιορισμού των μετακινήσεων, κατάφερε και εξασφάλισε τα απαραίτητα κονδύλια για την αγορά και τη Δωρεά στο Νοσοκομείο μας (έπειτα από την δική του υπόδειξη), των απαραίτητων μηχανημάτων, με την ελπίδα να βοηθήσουν στην θεραπεία των ασθενών μας».