Αρχική Διεθνή ΔΝΤ: Ανάπτυξη 3,5% στην Ελλάδα το 2022

ΔΝΤ: Ανάπτυξη 3,5% στην Ελλάδα το 2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανάπτυξη 3,5% βλέπει το ΔΝΤ για την Ελλάδα το 2022 σε έκθεσή του ενώ αναφέρεται ακόμα στον πληθωρισμό και το χρέος, τονίζοντας ότι είναι διαχειρίσιμο μεσοπρόθεσμα. Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ εκτιμά πως αναμένεται μια ισχυρή ανάπτυξη στο 3,6% για την ελληνική οικονομία το 2022, παρά τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, εκτιμά πως οι ενεργειακή κρίση θα ανεβάσει τον πληθωρισμό στο 6,1% φέτος.Τόσο η ανάπτυξη όσο και ο πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθούν το 2023, φτάνοντας στο 2,6% και 1,2%, αντίστοιχα.

Διαχειρίσιμο το χρέος μεσοπρόθεσμα
Το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε πτωτική τροχιά και οι κίνδυνοι δείχνουν διαχειρίσιμοι στο μέσο τρίμηνο. Παρά την βελτίωση, η κατάσταση πέρυσι ήταν μετρίως πιο αδύναμη σε σχέση με τα θεμελιώδη μεγέθη και τις επιθυμητές πολιτικές.

Σημαντικοί καθοδικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να θολώνουν τις προοπτικές, ειδικά από την περαιτέρω όξυνση του πολέμου στην Ουκρανία και τις ακόμα σημαντικές αβεβαιότητες που συνδέονται με την πανδημία και για τον λόγο αυτό, τα στελέχη του Ταμείου τονίζουν την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνετές πολιτικές και η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους και να προωθηθεί η χωρίς αποκλεισμούς και πιο πράσινη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του ΔΝΤ, σημειώνεται πως η ισχυρή δημοσιονομική απάντηση, η διευκολυντική νομισματική πολιτική, οι πολιτικές πρόληψης και η σημαντική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το «κλειδί» για την προώθηση της ανάκαμψης.

Παρά το δύσκολο περιβάλλον, οι μεταρρυθμίσεις κατέγραψαν πρόοδο σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων η ψηφιοποίηση, η ιδιωτικοποίηση, η βελτίωση του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής και η διόρθωση των τραπεζικών ισολογισμών.

Όπως αναφέρεται, η Ελλάδα ολοκλήρωσε την πρόωρη καταβολή του συνόλου της πίστωσης του ΔΝΤ τον Απρίλιο, η οποία τερματίζει την αξιολόγηση μετά τη χρηματοδότηση.

Το ΔΝΤ συμφώνησε πως η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει διευκολυντική, αλλά καλά στοχευμένη το 2022, προτού επιστρέψει σε μια σταδιακή και φιλική προς την ανάπτυξη εξυγίανση, με διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα στελέχη του Ταμείου συνέστησαν να αντικατασταθούν οι γενικές επιδοτήσεις για τις υψηλές τιμές ενέργειας με στοχευμένη στήριξη για τις ευάλωτες ομάδες. Επισήμαναν την ανάγκη προσεκτικής αξιολόγησης των επιπτώσεων των σχεδίων για μόνιμες περικοπές στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και την κατάργηση του φόρου αλληλεγγύης.

Τόνισαν ότι η πρόσφατη αύξηση των δαπανών για την υγεία και των δημοσίων επενδύσεων πρέπει να διατηρηθεί, ενώ θα πρέπει να υπάρχει αντίσταση στις πιέσεις για αύξηση των συντάξεων και των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Παράλληλα, συνέστησαν περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ώστε να αποτελέσει τη βάση για στοχευμένη υποστήριξη σε σοβαρούς κλυδωνισμούς.

Η περαιτέρω πρόοδος στη μείωση του προβληματικού χρέους θα πρέπει να προέλθει από την εφαρμογή του νέου νόμου περί αφερεγγυότητας, τη βελτίωση της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών και την ανάπτυξη βιώσιμων μακροπρόθεσμων αναδιαρθρώσεων, τόνισαν τα στελέχη του ΔΝΤ και συνέστησαν επίσης την ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας και της ποιότητας του κεφαλαίου, την αποκατάσταση υγιών παραγόντων κερδοφορίας, την αντιμετώπιση μεσοπρόθεσμων προκλήσεων χρηματοδότησης και την προσαρμογή των επιχειρηματικών μοντέλων.

Τέλος, το ΔΝΤ συνέστησε στις αρχές να προετοιμάσουν έναν οδικό χάρτη βάσει των συνθηκών που θα καθοδηγεί την ενεργοποίηση των μακροπροληπτικών εργαλείων μεσοπρόθεσμα, σε περίπτωση που προκύψουν συστημικές αδυναμίες.