Στη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης», αναπροσαρμόζονται τα τέλη διέλευσης, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης. Οι μέγιστες τιμές διοδίων για το 2023 υπολογίζονται με βάση την ετήσια μεταβολή του εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών καταναλωτή που ήταν 11,26%.

Παράλληλα, η παραχωρησιούχος εταιρεία ανακοινώνει ότι για το επόμενο διάστημα, οι τιμές απλής διέλευσης θα παραμείνουν σταθερές και οι χρήστες θα ενημερωθούν εγκαίρως για την ημερομηνία εφαρμογής νέων τιμών.

Έχοντας ως προτεραιότητα τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, σταθερές θα παραμείνουν επίσης οι τιμές των εκπτωτικών διελεύσεων των πιο κάτω κατηγοριών:

• ΑμεΑ
• «Ειδική Κάρτα Υγείας», που εξυπηρετεί ασθενείς (καρκινοπαθείς και νεφροπαθείς) οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία σε νοσοκομεία της Αχαΐας.
• Λεωφορείων ΚΤΕΛ, καθώς και οι τιμές των εκπτωτικών προϊόντων
• «Κάρτα ΜΟΤΟ» (δίκυκλα)
• Κάρτα «Επιστρέφω 36» (για φορτηγά με 4 και πλέον άξονες)

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (ALLER-RETOUR)
Η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει εκπτωτικές «διελεύσεις με επιστροφή» μέσω ηλεκτρονικού συνδρομητικού προγράμματος και κάρτας.

Επισημαίνεται ότι για επιστροφή εντός 4 ωρών το ηλεκτρονικό πρόγραμμα είναι οικονομικότερο από την κάρτα.

• Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα από 1/1/23: Αμετάβλητες θα παραμείνουν οι χρεώσεις και οι περίοδοι επιστροφής του ηλεκτρονικού συνδρομητικού προγράμματος Aller –Retour (πομποδέκτης), το οποίο θα συνεχίσει να προσφέρει μεγάλες εκπτώσεις και διελεύσεις χωρίς στάση και αναμονή, μέσω των ηλεκτρονικών λωρίδων e-pass.

• Κάρτα από 9/1/23: Η τιμή της κάρτας Aller –Retour (για διέλευση μετ’ επιστροφής) για τα Ι.Χ. οχήματα θα τροποποιηθεί, αυξάνοντας ταυτόχρονα την πρώτη περίοδο επιστροφής από 3 σε 4 ώρες. Η εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τη διευκόλυνση μετακίνησης των τοπικών χρηστών της Γέφυρας κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, θα ενεργοποιήσει κατ’ εξαίρεση τις τροποποιήσεις για την κάρτα Aller – Retour από 9/1/23.