Αρχική Ελλάδα Δημοσκόπηση GPO: Σε χαμηλή πτήση οι προσδοκίες των πολιτών για την οικονομία

Δημοσκόπηση GPO: Σε χαμηλή πτήση οι προσδοκίες των πολιτών για την οικονομία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Β’ κύμα του Οικονομικού Βαρόμετρου του powergame.gr για τον Απρίλιο του 2021 επιβεβαιώνει τον έντονο προβληματισμό και την γενικότερη απαισιοδοξία των πολιτών για την πορεία της οικονομίας τόσο σε ατομικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα πολύ και αρκετά έχουν επηρεαστεί οικονομικά από την συνεχιζόμενη πανδημική κρίση το 55,2% του εξεταζόμενου δείγματος με το 45,9% να δηλώνει ότι κατά την διάρκεια αυτού του χρόνου τα εισοδήματα του μειώθηκαν, έναντι 51,7% που δηλώνει ότι παρέμειναν σταθερά και μόλις 2,2% ότι αυξήθηκαν. Τα ποσοστά αυτά δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου και αποτυπώνουν την μείωση που είδε στο προσωπικό του εισόδημα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Στον αντίποδα τα δεδομένα περιγράφουν ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που συνεχίζει να παρουσιάζει οικονομικές αντοχές και να διατηρεί ένα σταθερό οικονομικό  επίπεδο.

Το 50,8% του πληθυσμού έναντι 46,5% στην προηγούμενη έρευνα πιστεύει ότι η προσωπική οικονομική του κατάσταση θα παραμείνει σταθερή εντός του 2021 με το 33,8% να πιστεύει ότι αυτή μάλλον θα χειροτερέψει. Στην συγκεκριμένη ερώτηση παρατηρούμε μια μικρή μείωση των αρνητικών εκτιμήσεων κατά πέντε περίπου ποσοστιαίες μονάδες, υποχώρηση ωστόσο που δεν ανατρέπει την συνολική εικόνα.

Εικόνα που εμφανίζεται εξίσου επιβαρυντική και στις προβλέψεις που αφορούν το συνολικό οικονομικό κλίμα στη χώρα για το οποίο το 57,5 θεωρεί ότι θα χειροτερέψει έναντι 23,2% που θεωρεί ότι  θα βελτιωθεί. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια μικρή αύξηση κατά 4,4% των θετικών εκτιμήσεων χωρίς όμως αυτό να μας επιτρέπει να μιλήσουμε για ανατροπή του οικονομικού κλίματος.

Το 58,1% θεωρεί ότι στο σύνολο της η ελληνική οικονομία δεν έχει καταφέρει να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας έναντι 41,2% που πιστεύει ότι οι παραγωγικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν και να στηρίξουν έως ένα βαθμό τα εισοδήματα των ελληνικών νοικοκυριών.

Παραπλήσια είναι και η αίσθηση σχετικά με την παρεχόμενη στήριξη της κυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους με το 43,2% να δηλώνει ικανοποιημένο από τις κυβερνητικές δράσεις για την ενίσχυση της οικονομίας έναντι 55,6% που τις θεωρεί ανεπαρκείς.

Όσον αφορά στα ζητήματα της επικαιρότητας:

  • Το 84,4% συμφωνεί με το άνοιγμα του λιανεμπορίου με το 40,5% να φοβάται ενδεχόμενη αύξηση των κρουσμάτων εξαιτίας αυτής της κίνησης. Η παρατεταμένη οικονομική ασφυξία ωστόσο που παρατηρείται στην αγορά σε συνδυασμό με την ανάγκη εκτόνωσης οδηγεί τους πολίτες να υπερβαίνουν αυτούς τους φόβους και να προκρίνουν το άνοιγμα των καταστημάτων.

  • Στο ζήτημα της εστίασης οι πολίτες εμφανίζονται αρκετά πιο προβληματισμένοι και σε μεγάλο βαθμό διχασμένοι αφού το 28,7% επιθυμεί την άμεση επαναλειτουργία της και το 25% θεωρεί ότι το άνοιγμα πρέπει να γίνει πριν το Πάσχα. Στον αντίποδα το 34,5% μεταθέτει το άνοιγμα για μετά το Πάσχα και το 9,5% την τοποθετεί ακόμη αργότερα. Συνολικά διαμορφώνεται μια πλειοψηφία της τάξης του 53,7% που επιθυμεί το άνοιγμα της εστίασης πριν το Πάσχα έναντι 44% που κρίνει σκόπιμο η κυβέρνηση να περιμένει κάποιο διάστημα έως ότου επιτρέψει την επαναλειτουργία του συγκεκριμένου κλάδου.

Τρείς στους τέσσερις πολίτες βέβαια (74,1%) θεωρούν ότι η εστίαση πρέπει να είναι ο κλάδος της οικονομίας που θα ενισχυθεί κατά προτεραιότητα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής με το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό να ακολουθούν με εξίσου υψηλά ποσοστά. Παρατηρούμε μια μικρή διαφοροποίηση σε αυτά τα ποσοστά σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου καθώς οι πολίτες θεωρούν ότι εκτός από τους τρείς συγκεκριμένους κλάδους πρέπει να ενισχυθούν οι βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες παραγωγής.

Η άποψη των πολιτών συνεχίζει να είναι αρνητική σε ποσοστό 66,3% για τον ρόλο του τραπεζικού τομέα από τον οποίο προσδοκούν μεγαλύτερη συμμετοχή και παροχή βοήθειας στην διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.

Η περίοδος αυτή εκτός όλων των άλλων αλλαγών δημιούργησε πρωτοφανέρωτες συνθήκες και για τον κόσμο της εργασίας με την εισαγωγή του θεσμού της τηλεργασίας και την ανατροπή των παραδοσιακών μορφών απασχόλησης. Μέσα σε αυτό το πρωτόγνωρο τοπίο το 54,7% των εργαζόμενων δηλώνει ότι οι συνθήκες εργασίας του έχουν χειροτερέψει, το 40,1% πως έχουν παραμείνει ίδιες και μόλις για το 4,5% έχουν βελτιωθεί. Οι ώρες εργασίας έχουν μειωθεί για το 30,9% του ενεργού πληθυσμού έναντι 22,1% για το οποίο αυξήθηκαν και 45,5% όπου ο χρόνος απασχόλησης παρέμεινε σταθερός.

Τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους έχουν εργαστεί κατά την διάρκεια αυτού του χρόνου με καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας με το 57,1% του συνόλου να έχει θετική άποψη για το συγκεκριμένο εργασιακό μοντέλο το οποίο σε ποσοστό 78,1% θεωρεί ότι ήρθε για να μείνει και ότι θα συνεχιστεί και μετά το τέλος της πανδημίας και την επιστροφή στην κανονικότητα.

Η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση έχει δημιουργήσει ισχυρό οικονομικό αντίκτυπο στην ευάλωτη ελληνική οικονομία η οποία θα χρειαστεί ένα συγκροτημένο και συνεκτικό σχέδιο για την ανάκαμψη της με την ταυτόχρονη προστασία των εισοδημάτων των ελληνικών νοικοκυριών.

Πηγή: powergame.gr