Δημόσιο: Σε εφαρμογή το μπόνους παραγωγικότητας σε δημοσίους υπαλλήλους

Την εφαρμογή ενός συστήματος μπόνους σε ολόκληρο το Δημόσιο και τους σχετικούς φορείς προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών, με ένα νομοσχέδιο που αναμένεται να παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, ο στόχος είναι να εισαχθούν κίνητρα για τους δημόσιους υπαλλήλους, με αυτούς που είναι πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί στην εργασία τους να αμείβονται περισσότερο.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», η επέκταση του συστήματος μπόνους θα επηρεάσει ατομικά τους υπαλλήλους και όχι ολόκληρες διευθύνσεις ή υπηρεσίες. Οι ανταμοιβές θα εξαρτώνται από την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο υπουργείου, και στη συνέχεια οι ανώτεροι θα διανείμουν τα ποσά ανάλογα με την απόδοση του κάθε υπαλλήλου.

Επιπλέον, αυτές οι προσπάθειες συνδέονται με τους στόχους του Σχεδίου Ανάκαμψης. Σημειώνεται ότι δεν αναμένονται αλλαγές στα μισθολογικά κλιμάκια των δημοσίων υπαλλήλων ή στο ύψος του μισθού που λαμβάνει ο καθένας.

Το σύστημα απόδοσης χρηματικού μπόνους εφαρμόζεται πιλοτικά από το 2022 (σύμφωνα με τον νόμο 4940) για συγκεκριμένες ομάδες δημοσίων υπαλλήλων.

Αυτές περιλαμβάνουν:

  • Αυτούς που συμμετέχουν στην εφαρμογή των ετήσιων σχεδίων δράσης των υπουργείων.
  • Αυτούς που εργάζονται για την υλοποίηση έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  • Αυτούς που συνεισφέρουν στην επίτευξη δημοσιονομικών στόχων.

Έτσι, εγκαθιδρύθηκε ένα σύστημα κινήτρων με οικονομική ανταμοιβή των υπαλλήλων για την επίτευξη συγκεκριμένων και προεπιλεγμένων στόχων, με συνολικό ποσό 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο προϊστάμενος της κάθε μονάδας καθορίζεται ως υπεύθυνος για τη χορήγηση των ανταμοιβών, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα του κάθε υπαλλήλου.

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο πρόκειται να παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο, η εφαρμογή του συστήματος κινήτρων στο Δημόσιο θα μεταφερθεί στην επόμενη φάση.

Έτσι θα δημιουργηθεί ένας συγκεκριμένος μηχανισμός κινήτρων, που θα είναι άμεσα συνδεδεμένος με την καθορισμένη στοχοθεσία κάθε μονάδας-υπηρεσίας.

Να υπενθυμίσουμε ότι η στοχοθεσία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Στο νέο σύστημα μπόνους για τους δημόσιους υπαλλήλους που αναμένεται να παρουσιαστεί, υπάρχουν τρεις κατηγορίες στόχων:

α) αυτοί που περιλαμβάνονται στα ετήσια σχέδια δράσης των υπουργείων

β) αυτοί που ενδεχομένως θα καθορίσει ο εκάστοτε υπουργός

γ) οι στόχοι που θα ορίσει ο γενικός διευθυντής στους υφισταμένους του.

Ωστόσο, όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος μπόνους, θα υπάρχει προηγούμενη αξιολόγηση και καθορισμός προτεραιοτήτων από τον αρμόδιο υπουργό.

Το μπόνους θα εκδίδεται κάθε έτος για τις διευθύνσεις που συνδέονται με την επίτευξη των σημαντικών στόχων που έχουν τεθεί.

Επιπλέον, θα θεσμοθετηθεί ένα συγκεκριμένο σύστημα για την τεκμηρίωση της επίτευξης των στόχων.

Παρατηρείται ότι, μετά την επίτευξη των καθορισμένων στόχων για μια συγκεκριμένη διεύθυνση και την αποφυγή της ισοπεδωτικής κατανομής του μπόνους σε όλους τους υπαλλήλους, προβλέπονται δικλίδες ασφαλείας στο νομοσχέδιο.

Αυτό είναι σημαντικό διότι η διατήρηση του κινήτρου για βελτιωμένη απόδοση είναι κρίσιμης σημασίας.

Επομένως, η ποσότητα του μπόνους πρέπει να είναι επαρκής προκειμένου να ενθαρρύνει τον υπάλληλο να επιδιώξει την επίτευξη των στόχων.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις