ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρόσληψη 509 μόνιμων υπαλλήλων στο δημόσιο. Πρόκειται για προκηρύξεις που βρίσκονται ήδη στα χέρια του ΑΣΕΠ και η προκήρυξη τους θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Οι διαγωνισμοί που βρίσκονται μόλις λίγα βήματα πριν την προκήρυξη είναι οι εξής:

53 θέσεις στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Σχεδόν οι μισές θέσεις αφορούν την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ενώ ορισμένες απαιτούν πτυχίο Νομικής. Ομως στις υπόλοιπες «χωρεί» μεγάλος αριθμός πτυχίων που θεωρούνται διοικητικού χαρακτήρα. Ζητούνται επίσης μηχανικοί με άδεια άσκησης επαγγέλματος (ΠΕ και ΤΕ) ενώ μόρια μπορεί να προσφέρουν η εμπειρία, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και οι ξένες γλώσσες.

100+20 θέσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) του υπουργείου Οικονομικών. Η περαιτέρω στελεχιακή ενίσχυση του φοροσυλλεκτικού μηχανισμού του κράτους είναι ένα από τα αιτήματα που ουδέποτε αρνούνται οι θεσμοί. Ετσι, προωθούνται αιτήματα που μπορεί να προκύψουν τελικά ως δύο ξεχωριστές ή μία προκήρυξη για 100 πτυχιούχους Πληροφορικής και άλλους 20 Χημικούς. Η προκήρυξη ή οι προκηρύξεις που προαναφέραμε αποτελούν συνέχεια της 1Γ/2017 που υλοποιείται αυτές τις μέρες με γραπτές εξετάσεις για τον διορισμό 548 μονίμων υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ.

137 συνολικά θέσεις σε διάφορους φορείς του Δημοσίου όπως: ΟΤΑ Α’ βαθμού (δήμοι), ΟΤΑ Β’ βαθμού (περιφέρειες), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), την Ιερά Μονή Τριφυλλίας και Ολυμπίας, την ΕΥΑΘ και τα Επιμελητήρια Θεσσαλονίκης και Λακωνίας. Θα αναζητείται προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης σε ειδικότητες όπως Μηχανικοί, Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Διοικητικού, Λογιστικού κλπ.

79 θέσεις στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) εκ των οποίων 9 δικηγόροι και 52 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από κλάδους τεχνικούς, διοικητικούς, οικονομικούς και πληροφορικής ενώ για ορισμένους θα είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία και η εξειδίκευση σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Επίσης 4 θέσεις του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και ακόμη 5 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από διάφορους κλάδους τεχνική εξειδίκευσης, 7 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και 2 ΥΕ Κλητήρων.

120 ελεγκτές κομίστρου στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. Ο ακριβής αριθμός των θέσεων που τελικά θα προκηρυχθούν δεν είναι προσδιορισμένος καθώς εκκρεμεί από την περασμένη χρονιά αίτημα του ΟΑΣΑ για 166 άτομα στον συγκεκριμένο κλάδο αλλά και εκατοντάδες άλλα σε θέσεις και ειδικότητες που θεωρούνται αποψιλωμένες. Πάντως, η έλλειψη των ελεγκτών κατέστη περαιτέρω εμφανής ειδικά στη χρήση των οδικών μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία-τρόλεϊ) μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που ανέβασε κατακόρυφα τις εισπράξεις στο Μετρό όπου λειτουργούν οι μπάρες στις πύλες εισόδου. Ετσι κρίνεται πιο πιθανό να προωθηθεί το συγκεκριμένο αίτημα σε πρώτη ευκαιρία.