Αρχική Μόνιμοι Δημόσιο: Παράθυρο ευκαιρίας για 220 θέσεις διευθυντών

Δημόσιο: Παράθυρο ευκαιρίας για 220 θέσεις διευθυντών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παράθυρο ευκαιρίας για όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε κάποια από τις 220 θέσεις διευθυντών διευθύνσεων στο Δημόσιο αλλά δεν συμμετείχαν στην περυσινή διαδικασία αξιολόγησης, ανοίγει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η διαδικασία για την επιλογή διευθυντών διευθύνσεων (και υποδιευθύνσεων όπου υφίστανται) ξεκίνησε με εγκύκλιο της υπουργού Όλγας Γεροβασίλη με την οποία καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού των υπουργείων να προβούν στην προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου, μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, επιπέδου οργανικής μονάδας.

Βάσει της εγκυκλίου, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στο φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πέντε θέσεις κατ’ ανώτατο όριο ανά προκήρυξη, ενώ η θητεία όσων επιλεγούν θα είναι τριετής.

Οι υποψήφιοι θα κριθούν με βάση τα τυπικά προσόντα και την εργασιακή εμπειρία τους, ενώ θα ακολουθήσει η διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης. Με βάση την πρόσφατη συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς, οι νέοι διευθυντές θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους έως τα τέλη του έτους.

Βάσει του νόμου 4369/2016, ο υποψήφιος αποκλείεται εάν ως αξιολογητής, δεν έχει εκπληρώσει την αξιολόγηση των υφισταμένων του. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει πολλά στελέχη εκτός υποψηφιότητας με δεδομένη την περυσινή αποχή από την αξιολόγηση που αφορούσε, όμως το έτος 2016. Ετσι, στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι «για τις προκηρύξεις που θα εκδοθούν θα ληφθεί υπόψη, ως προϋπόθεση συμμετοχής, η τήρηση υποχρέωσης αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο 2017, η οποία πραγματοποιείται κατά την τρέχουσα περίοδο»

Υπενθυμίζεται ότι αυτή την στιγμή (μεταξύ 4ης και 14ης Ιουνίου) βρίσκεται σε εξέλιξη η φάση της αυτοαξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Πρόκειται για την δεύτερη φάση της διαδικασίας ενώ στην πρώτη καταχωρίσθηκαν ηλεκτρονικά τα στοιχεία άνω των 160.000 υπαλλήλων. Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι θα ληφθεί υπόψη η αξιολογική περίοδος 2017, αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το υπουργείο ΔιοικητικήςΑνασυγκρότησης προτίθεται να καταθέσει άμεσα στη Βουλή διάταξη, η οποία θα προβλέπει ότι η συγκεκριμένη προϋπόθεση συμμετοχής θα εξεταστεί κατά το στάδιο διαπίστωσης του παραδεκτού των αιτήσεων υποψηφιότητας από τα αρμόδια συμβούλια επιλογής των νέων Διευθυντών (Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων/ ΣΕΠ) και όχι κατά το στάδιο της αίτησης.