Αρχική Νομοθεσία Δημόσιο-ΟΤΑ: Ποιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Δημόσιο-ΟΤΑ: Ποιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τους δημοτικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των περιφερειών που θα λαμβάνουν πλέον επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καθορίζει διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκε σε διαβούλευση στην Βουλή. Πιο συγκεκριμένα, τα επιδόματα που θα λαμβάνουν είναι σε τρεις οικονομικές κλίμακες, με ανώτερη τα 150 ευρώ, ακολουθεί η δεύτερη με 70 και η τρίτη με 35 ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται τα 3 επιδόματα 

Το επίδομα των 150 ευρώ το μήνα το δικαιούται το προσωπικό που απασχολείται στην καθαριότητα, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, καθώς και οι εργάτες καθαριότητας των νεκροταφείων.

Το επίδομα των 70 ευρώ το μήνα το δικαιούνται οι ηλεκτροσυγκολητές, εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς και οι φανοποιοί.

Το επίδομα των 35 ευρώ το μήνα θα το λαμβάνει το εποπτικό προσωπικό (μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ) που απασχολείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Το επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία σε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται, για όσο διάστημα οι δικαιούχοι υπάλληλοι τελούν  σε θεσμοθετημένες άδειες.

Τέλος οι δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής  εργασίας, σύμφωνα με διατάξεις νόμων και υπουργικών αποφάσεων που βρίσκονται σε ισχύ, δεν θίγονται.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι δικαιούχοι των ΜΑΠ είναι και οι εργαζόμενοι με καθεστώς συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου. Επιπλέον προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα που παραβαίνουν τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.