Αρχική ΟΑΕΔ Δημόσιο και Εργασία: Έρχονται 8 νέα προγράμματα για 62.654 θέσεις

Δημόσιο και Εργασία: Έρχονται 8 νέα προγράμματα για 62.654 θέσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οκτώ νέα καινοτόμα προγράμματα σκοπεύει να «τρέξει» ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μέχρι το καλοκαίρι, επιδιώκοντας να στηρίξει περίπου 62.654 ανέργους, εργαζόμενους που θέλουν να καταρτιστούν και να αποκτήσουν δεξιότητες, αλλά και νέους που σκοπεύουν να κάνουν την επιχειρηματική τους ιδέα, πράξη.  Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας είναι η μέγιστη δυνατή αύξηση της απασχόλησης, η επιστροφή ανέργων στην αγορά εργασίας, αλλά και η  εκπαίδευση τους.

Μάλιστα, πριν λίγες ημέρες ακόμα ένα πρόγραμμα μπήκε στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον ΟΑΕΔ. Πρόκειται για εκείνο που αφορά την πρώτη πρόσληψη μισθωτού από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών. Η δράση, που αφορά 20.000 άνεργους, παρέχει επιχορήγηση σε αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για την πρώτη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης. Το πρόγραμμα θα δώσει «ανάσα» σε άνεργους ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους 18 μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών και στους 12 μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, ενώ η επιχείρηση θα επιχορηγηθεί με το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.

                Άμεσα αναμένεται να προκηρυχθεί και το πρόγραμμα μετατροπής της μερικής απασχόλησης σε πλήρη. Το πρόγραμμα, που εγκρίθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Δ.Σ του ΟΑΕΔ, προβλέπει επιχορήγηση των εργοδοτικών εισφορών, έως του ποσού των 350€ το μήνα, ώστε εργαζόμενοι που βρίσκονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης να προσληφθούν με πλήρες ωράριο εργασίας, επιδότηση της εργοδοτικής εισφοράς για 12 μήνες και δέσμευση της επιχείρησης για διατήρηση των θέσεων εργασίας με το ίδιο καθεστώς για άλλο ένα τρίμηνο. Ουσιαστικά, οι εργοδότες θα πρέπει να μετατρέπουν τις συμβάσεις από μερική απασχόληση σε πλήρη, ενώ θα επιδοτούνται και οι εισφορές των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Στην αρχική πιλοτική εφαρμογή του, η οποία θα ξεκινήσει εντός του επόμενου μήνα, θαδημιουργηθούν 3.000 θέσεις ωφελούμενων.

Εκτός από το πρόγραμμα της «πρώτης πρόσληψης» που και το πρόγραμμα μετατροπής της μερικής απασχόλησης σε πλήρη εργασία, σε τροχιά μπαίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα άλλα έξι προγράμματα.

·         Πιλοτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας νέων ηλικίας 18-29 ετών: Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και η προώθηση καινοτόμων ιδεών μέσω ενός ολοκληρωμένου πλέγματος δράσεων. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο φάσεις και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Στη πρώτη φάση (συμβουλευτική) θα συμμετάσχουν 5.000 άτομα, ενώ στη δεύτερη φάση θα γίνει επιλογή των πιο αξιόλογων επιχειρηματικών σχεδίων και θα επιχορηγηθούν περίπου 2.500 νέοι επιχειρηματίες για την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων.

·         Δράση ολοκληρωμένης παρέμβασης για νέους ηλικίας έως 29 ετών: Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση 4.500 άνεργων νέων, ηλικίας έως 29 ετών, αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Γενικού Λυκείου με επιχορήγηση του μικτού μισθού με 360ευρώ τον μήνα. Η επιχορήγηση θα καλύπτει μισθολογικό και μη μησθολογικό κόστος, ενώ κατά τη διάρκεια της δέσμευσης, οι ωφελούμενοι θα παρακολουθούν πρόγραμμα κατάρτισης 200 ωρών.

·         Πιλοτικό πρόγραμμα Δήμου Καλλιθέας για ανέργους νέους ηλικίας 18-29 ετών: Η συγκεκριμένη δράση αφορά 154 άτομα και αποτελείται επίσης από δύο φάσεις. Η πρώτη ξεκίνησε το καλοκαίρι, ενώ η δεύτερη αναμένεται εντός του μήνα. Σκοπός της είναι να δοκιμάσει τρία νέα εργαλεία και προσεγγίσεις ως προς την υλοποίηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (profiling, εξατομικευμένη καθοδήγηση, παραπομπή ανέργων σε ανοικτά προγράμματα).

·         Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, αποφοίτων ΑΕΙ, δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης: Η δράση αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, ενώ στόχος της είναι η πρόσληψη σε θέσεις πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα.

·         Κοινωφελής Εργασία για 20.000 ανέργους στον δημόσιο τομέα: Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους θα προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο αυτή την φορά θα αφορά φορείς του Δημοσίου. Μέσω της νέας δράσης του ΟΑΕΔ θα βρουν εργασία 20.000 άνεργοι, οι οποίοι θα ενταχθούν σε δήμους, περιφέρειες, αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

·         Πρόγραμμα για πρώην αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες: Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που απευθύνεται στους χιλιάδες επιχειρηματίες που επλήγησαν από τη κρίση. Πιο συγκεκριμένα, αφορά πρώην αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους, είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συνεισφέρει στο ταμείο των αυτοαπασχολούμενων. Σύμφωνα με το σχέδιο του ΟΑΕΔ, οι άνθρωποι αυτοί θα επιχορηγηθούν για να μπορέσουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση εφόσον το επιθυμούν.