Αρχική Εποχικοί 943 προσλήψεις μέσω 5 προκηρύξεων

943 προσλήψεις μέσω 5 προκηρύξεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στα σκαριά βρίσκονται πέντε διαγωνισμοί για 943 μόνιμους και εποχικούς υπαλλήλους σε φορείς του δημοσίου, όπως ΔΕΔΔΗΕ, ΕΚΑΒ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), ΕΥΔΑΠ, δημοτικές επιχειρήσεις και κατασκηνώσεις. Οι θέσεις αφορούν υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών κατηγοριών, ενώ κάποιες από τις παραπάνω προκηρύξεις βρίσκονται ήδη στα…χέρια του ΑΣΕΠ και αναμένεται να εκδοθούν σύντομα. 

 

 

158 θέσεις μηχανικών στη ΔΕΔΔΗΕ

Στην πρόσληψη 158 μονιμων υπαλλήλων θα προχωρήσει ο ΔΕΔΔΗΕ. Το αίτημα του φορέα βρίσκεται ήδη στο ΑΣΕΠ για επεξεργασία και η προκήρυξη έχει μπει σε πρώτη προτεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής – Αναλυτές Προγραμματιστές, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί – Αυτοματισμού, ΔΕ Ηλεκτρονικοί Δικτύων, ΔΕ Ηλεκτρονικοί Σταθμών και Υποσταθμών, ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων. Για τις θέσεις των μηχανικών θα ζητηθούν εκτός από το πτυχίο, γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

103 προσλήψεις σε διάφορους φορείς

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται η 4K/2018 η προκήρυξη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για την κάλυψη με σειρά προτεραιότητας 103 θέσεων τακτικού προσωπικού  και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (91 θέσεις), στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (2 θέσεις), στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – Α.Ε.ΔΙ.Κ. (4 θέσεις), στο Ελεγκτικό Συνέδριο (1 θεση), στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.(2 θέσεις), στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας (1 θεση) και στον Οίκο του Ναύτου (2 θέσεις). Η ανακοίνωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αναμένεται άμεσα, καθώς ,σύμφωνα με πληροφορίες, η προκήρυξη θα σταλεί για ΦΕΚ μέσα στην εβδομάδα.

 

ΕΚΑΒ: Έρχεται η πρόσληψη 40 διασωστών 

Στην πρόσληψη 40 μόνιμων υπαλλήλων θα προχωρήσει το ΕΚΑΒ το επόμενο διάστημα. Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και το σχετικό αίτημα έχει ήδη υποβληθεί. Με το αριθμ. Α2β/Γ.Π.90177/16-01 -2018 έγγραφο του υπουργείου Υγείας για την πλήρωσης σαράντα (40) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου στο Ε.Κ.Α.Β, ενώ με ΚΥΑ της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ρ. Αντωνοπούλου έχει γίνει και σχετικά κατανομή 3 θέσεων για προστατευόμενα πρόσωπα του νόμου 2643/1998, η πρόσληψη των οποίων θα γίνει μέσω ΟΑΕΔ. Για τη θεση του διασώστη ζητούνται: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής (κύριος και α΄ επικ.). Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους με το προαναφερόμενο δίπλωμα ενώ γίνεται δεκτός απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ΕΚΑΒ της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης»

 

 

600 εποχικοί σε κατασκηνώσεις και δημοτικές πλαζ

Στη πρόσληψη 600 εποχικών θα προχωρήσουν οι φορείς του δημοσίου προκειμένου να καλύψουν τις φετινές τους ανάγκες σε κατασκηνωτικό και ναυαγοσωστικό προσωπικό. Υψηλόβαθμες πηγές αναφέρουν ότι για το 2018 θα δοθεί “πράσινο φως” για 450 θέσεις στις κατασκηνώσεις και 150 θέσεις για ναυαγοσώστες σε δημοτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν παραλίες. Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν με βάση το άρθρο 206 παρ.1 Ν. 3584/2007, με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Οι υποψήφιοι ναυαγοσώστες οφέιλουν να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και αδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

200 καθηγητές στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Τέλος, την πρόσληψη, μέσω ΑΣΕΠ, 200 μόνιμων διοικητικών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ανακοινωσε η υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Όλγα Γεροβασίλη. Ο νέος διαγωνισμός θα σταλεί στο ΑΣΕΠ για επεξεργασία και θα βγει στον «αέρα» μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αναμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΔΕ Διοικητικών γραμματέων, ΤΕ Μηχανογράφησης, κ.α.