ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέσα στο επόμενο 2μηνο αναμένεται να προκηρυχθούν οι 3.000 θέσεις του δεύτερου κύκλου προσλήψεων άνεργων πτυχιούχων επιστημόνων 22 έως 29 ετών σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος θα ακολουθήσει τα πρότυπα του ειδικού προγράμματος που προκηρύχθηκε τον Νοέμβριο για τις 5.500 θέσεις στο Δημόσιο.

Μια αρχική καταγραφή των αναγκών των υπουργείων, την οποία παρουσίασε την Τρίτη το «Έθνος – Εργασία+» δείχνει κατ αρχήν 2.580 θέσεις στις οποίες δεν αποκλείεται να προστεθούν και περίπου 400 θέσεις οι οποίες θα αφορούν πιθανότατα επαναπροκήρυξη από τον πρώτο κύκλο των 5.500. Με βάση αυτή την καταγραφή, η οποία βέβαια υπόκειται σε διορθώσεις, συμπληρώσεις και αλλαγές, φαίνεται πως οι νέες θέσεις που θα προκηρυχτούν θα αφορούν τα υπουργεία Άμυνας (περί τις 540 θέσεις), Εργασίας (περί τις 50 θέσεις), αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (περί τις 930 θέσεις), Ναυτιλίας (περί τις 150 θέσεις), Οικονομικών (περί τις 400 θέσεις), Υποδομών (περί τις 400 θέσεις) και Ψηφιακής Πολιτικής (περί τις 90 θέσεις). Οι ζητούμενες ειδικότητες θα είναι πολλές, όπως γεωπόνοι, διοικητικοί/λογιστικοί υπάλληλοι, μηχανικοί, νομικοί, πολιτικοί μηχανικοί κ.α.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ
ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ή ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 11
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 12
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕ 8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 20
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΕ 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ/ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ/ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ ΠΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 100
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 70
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία) ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Περιφερειακό Τμήμα Ν. Δωδεκανήσου, έδρα: Ρόδος) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Περιφερειακό Τμήμα Ν. Δωδεκανήσου, έδρα: Ρόδος) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, έδρα: Καβάλα) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, έδρα: Καβάλα) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Περιφερειακό Τμήμα Θράκης, έδρα: Κομοτηνή) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης, έδρα: Χανιά) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου, έδρα: Τρίπολη) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΠΕ 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ   ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ   ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ   ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ   ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΠΕ 9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΠΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 5
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 4
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 3
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΠΕ 3
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΠΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κεντρική Υπηρεσία ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κεντρική Υπηρεσία ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κεντρική Υπηρεσία ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κεντρική Υπηρεσία ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κεντρική Υπηρεσία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κεντρική Υπηρεσία ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 15
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Η/ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Οικος Ναυτου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Οικος Ναυτου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ 12
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 6
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 10
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ 20
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΕΘΑ (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΣ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕ 1
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE Η/ΚΑΙ SOFTWARE) ΤΕ 5
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 10
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE Η/ΚΑΙ SOFTWARE) ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE Η/ΚΑΙ SOFTWARE) ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE Η/ΚΑΙ SOFTWARE) ΠΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE Η/ΚΑΙ SOFTWARE) ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ/ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE Η/ΚΑΙ SOFTWARE) ΠΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 5
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ/ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE Η/ΚΑΙ SOFTWARE) ΠΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE Η/ΚΑΙ SOFTWARE) ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE Η/ΚΑΙ SOFTWARE) ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 8
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 5
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE Η/ΚΑΙ SOFTWARE) ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 7
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE Η/ΚΑΙ SOFTWARE) ΤΕ 1
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΕΘΑ (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕ 1
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE Η/ΚΑΙ SOFTWARE) ΠΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE Η/ΚΑΙ SOFTWARE) ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE Η/ΚΑΙ SOFTWARE) ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Φ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 5
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE Η/ΚΑΙ SOFTWARE) ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΠΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Φ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE Η/ΚΑΙ SOFTWARE) ΤΕ 5
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE Η/ΚΑΙ SOFTWARE) ΤΕ 4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΕΘΑ (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE Η/ΚΑΙ SOFTWARE) ΠΕ 1