ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πέντε νέες προκηρύξεις για προσλήψεις 160 μονίμων υπαλλήλων και ενός με μακρά θητεία ετοιμάζει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) παράλληλα με την προσπάθεια που καταβάλουν οι υπηρεσίες του προκειμένου να εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018.

Σύμφωνα με έγγραφο της διοίκησης του ΑΣΕΠ που αφορά τον προγραμματισμό για τον μήνα Φεβρουάριο και την σύσταση επιτροπών υπερωριακής απασχόλησης, στην προτεραιότητα έχει τεθεί η επεξεργασία σχεδίων προκηρύξεων οι οποίες αφορούν την πλήρωση:

  1. 76 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) σε διάφορους φορείς. Πρόκειται για 2 θέσεις ΥΕ Νεκροτόμων του Υπουργείου Δικαιοσύνης , 9 θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής στον ΟΑΕΔ, 8 θέσεις στην ΕΛ.ΣΤΑΤ, 49 θέσεις ΠΕ,ΤΕ κατηγορίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), 3 στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχέυσεων (ΕΟΜ) , 1 στην Ιερά Μητρόπολη Τριφυλλίας και Ολυμπίας, 1 στο Επιμελητήριο Λακωνίας και 3 θέσεις του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
  2. Δύο θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και δύο θέσεις κλάδου ΠΕ4 Πληροφορικής στη Βουλή των Ελλήνων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
  3. Δύο θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ΠΕ Μηχανικών στο Υπουργείο Υγείας (7η ΥΠΕ Κρήτης), 6 θέσεων ΕΕΠ του Υπουργείου Υγείας (ΚΕΤΕΚΝΥ) και 1 θέσεως Ελεγκτή Ιατρού με 3ετή θητεία του ΟΑΕΔ.
  4. 60 θέσεων ΔΕ κατηγορίας στην Τράπεζα της Ελλάδας με γραπτό διαγωνισμό.
  5. 12 θέσεις ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας στη Βουλή.

Ταυτόχρονα οι υπηρεσίες και τα μέλη του ΑΣΕΠ καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να εκδώσουν μέσα στον Φεβρουάριο τα οριστικά αποτελέσματα για τους 8.166 επιτυχόντες της προκήρυξης 3Κ/2018 που αφορούν μόνιμους εργαζόμενους στην Καθαριότητα, την Υδρευση και την Αποχέτευση των δήμων και των δημοτικών φορέων ανά την Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι κινητοποιήθηκαν ζητώντας να εκδοθούν τα αποτελέσματα αφήνοντας αιχμές για τη λειτουργία του ΑΣΕΠ και υπό τον φόβο ότι εάν δεν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, να μην έχουν υλοποιηθεί οι προσλήψεις πριν την προεκλογική περίοδο που ξεκινά στις 26 Απριλίου 2019.