ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκινά σήμερα 9 Απριλίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο ΑΣΕΠ για 949 μόνιμες θέσεις σε δομές Υγείας ενώ ήδη από χθες υποβάλλονται οι αιτήσεις για 12 θέσεις στη Βουλή.

Πρόκειται για τις δύο πρώτες προκηρυξεις τύπου Κ του ΑΣΕΠ για το 2019. Η προκήρυξη 1Κ/2019 αφορά 2 ΠΕ Οικονομικού, 2 ΠΕ Διεθνών-Δημοσίων Σχέσεων, 2 ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, 2 ΠΕ Πληροφορικής, 1 ΤΕ Οικονομικού, 1 ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων και 2 ΤΕ Στενογράφων στη Βουλή των Ελλήνων και η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ηλεκτρονικά λήγει στις 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η προκήρυξη 2Κ/2019 αφορά συνολικά 1.116 μόνιμες θέσεις σε δομές Υγείας δηλαδή νοσοκομειακά ιδρύματα σε όλη την εικράτεια. Από σήμερα όμως κατατίθενται αιτήσεις μόνον για τις 949 θέσεις που αφορούν αποφοίτους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκαπίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ). Η προθεσμία λήγει στις 24 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Για τις υπόλοιπες 167 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαιδευσης, οι αιτήσεις θα αρχίσουν να υποβάλονται στις 2 Μαΐου 2019.