ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με 240 εποχικούς υπαλλήλους ενισχύονται 11 φορείς του δημοσίου, προκειμένου να καλύψουν τις πρόσκαιρες ανάγκες τους. Αυτή την εβδομάδα ξεχωρίζουν οι προκηρύξεις για τον δήμο Αθηναίων, αλλά και την ΔΕΗ.

Δείτε αναλυτικά:

1.Γενικό Νοσοκομείο “Βενιζέλειο-Πανάνειο”

Το Γενικό Νοσοκομείο “Βενιζέλειο-Πανάνειο” ανακοινώνει την πρόσληψη 98 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/10/2019-31/10/2019

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

2. Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης

1 ΔΕ Εξειδικευμένος Εργατοτεχνίτης (σε αναστηλωτικές – οικοδομικές εργασίες με εμπειρία στην εφαρμογή ενεμάτων)
1 ΥΕ Εξειδικευμένος Εργάτης ( σε αναστηλωτικές – οικοδομικές εργασίες με εμπειρία στην εφαρμογή ενεμάτων )

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/10/2019 – 31/10/2019

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

3.Δήμος Μεταμόρφωσης

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δώδεκα (12) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης (2) διάρκειας.

3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
6 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
2 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ

Διαβάστε όλες τις Ειδήσεις απο το Dikaiologitika News

Υποβολή Αιτήσεων έως 31/10/2019.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ 

4.Δήμος Θέρμης

Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόνυτων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 29/10/2019-31/10/2019

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ 

5.ΔΕΗ (ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα)

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, ανακοινώνει την πρόσληψη 46 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένοτ χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/10/2019-31/10/2019

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

6.Δήμος Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Νοέμβριος 1, 2019

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

7.Δήμος Ηλιούπολης

Ο Δήμος Ηλιούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Νοέμβριος 1, 2019

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

8.Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 01/11/2019.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

9.ΔΕΗ (Κλάδος ΑΗΣ Αθερινολάκκου)

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τον Κλάδο ΑΗΣ Αθερινολάκκου, ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Νοέμβριος 1, 2019

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

10.Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Νοέμβριος 1, 2019

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

11.Δήμος Σαλαμίνας

Ο Δήμος Σαλαμίνας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών.

8 YE Εργάτες καθαριότητας
1 ΔΕ Οδηγών (Γ & Ε κατηγορίας)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Ομάδας Β τάξης Δ)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 01/11/2019.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ