ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Α.Ε. ανακοίνωσε την πρόσληψη 150 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/06/2020 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Η πλειονότητα των θέσεων αναμένεται να καλυφθεί από διοικητικούς υπαλλήλους πανεπιστημιακής, δευτεροβάθμιας ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ενώ στη προκήρυξη περιλαμβάνονται και θέσεις πληροφορικής.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/05/2019-13/05/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Τηλέφωνο:
213 1320742, 213 1320744