ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σάρκα και οστά αρχίζει να παίρνει ο πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων που θέσπισε η κυβέρνηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει υποβάλει αίτημα για 1.579 προσλήψεις μονίμων στην τετραετία 2020-2023 και αυτός είναι ένας μόνο από τους εκατοντάδες φορείς που έχουν κληθεί να δηλώσουν τις ανάγκες τους για την ερχόμενη τετραετία.

Ο πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων θεσπίσθηκε με τον νόμο 4590/2019 και έχει σκοπό την καλύτερη οργάνωση του Δημοσίου ώστε αφενός οι ίδιοι οι φορείς να έχουν καταγεγραμμένες τις ανάγκες τους με βάση τα οργανογράμματά τους, αφετέρου η κυβέρνηση και το ΑΣΕΠ να μπορεί να σχεδιάζει καλύτερα τις προκηρύξεις και να μην είναι απαραίτητες Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) για 10 και 20 προσλήψεις καθώς θα είναι εφικτή η ομαδοποίηση των δράσεων.

ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υπολογίζει ότι:

-Το 2020 θα αποχωρήσουν συνολικά 296 μόνιμοι υπάλληλοι και το 2021 άλλοι 329. Σύνολο απωλειών για τον εισπρακτικό μηχανισμό του κράτους, 625 άτομα.

-Για την ίδια διετία η ΑΑΔΕ ζητάει να προσληφθούν 228 ΠΕ Εφοριακών, 65 ΤΕ Εφοριακών, 141 ΠΕ Τελωνειακών, 77 ΤΕ Τελωνειακών, 46 ΔΕ Τελωνειακών, 93 ΠΕ Πληροφορικής, 58 ΤΕ Πληροφορικής και 10 ΠΕ Μηχανικών. Σύνολο προσλήψεων 718 άτομα.

-Για την διετία 2022-2023 υπολογίζεται ότι θα προκύψουν υπερδιπλάσιες απώλειες σε σχέση με την προηγούμενη. Το 2022 θα αποχωρήσουν 769 υπάλληλοι και το 2023 ακόμη 716, δηλαδή 1.485 συνολικά.

-Σε αντιστάθμισμα, η ΑΑΔΕ ζητά να γίνουν 861 προσλήψεις μονίμων με βάση την εξής κατανομή: 258 ΠΕ Εφοριακών, 69 ΤΕ Εφοριακών, 235 ΔΕ Εφοριακών, 72 ΠΕ Τελωνειακών, 24 ΤΕ Τελωνειακών, 77 ΔΕ Τελωνειακών και 31 ΠΕ Χημικών.

Οι 1.579 προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων δεν θα είναι η μόνη πηγή κάλυψης των πολύ μεγαλύτερων οργανικών κενών που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Οπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, με την σημερινή της οργάνωση ξεκινά αυτή την στιγμή με 1.860 κενά σε εφοριακούς, 886 σε τελωνειακούς, 506 σε πληροφορικάριους και 168 σε άλλους κλάδους.

Περιμένει όμως ταυτόχρονα προσωπικό από μετατάξεις και το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας ενώ αναμένεται να καρποφορήσουν διαδικασίες πρόσληψης που έχουν ξεκινήσει παλαιότερα όπως η προκήρυξη του 2017 για 548 υπαλλήλους.