Αρχική Εποχικοί Δημόσιο: 221 θέσεις σε ΟΣΕ, δήμους και επιχειρήσεις τους

Δημόσιο: 221 θέσεις σε ΟΣΕ, δήμους και επιχειρήσεις τους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Θέσεις για 221 εποχικούς υπαλλήλους έχουν ήδη ανοίξει ή δρομολογούνται στον ΟΣΕ, τον δήμο Αθηναίων και δημοτικούς φορείς σε Φαιστό, Καβάλα και Ηγουμενίτσα. 

Διαδικασίες για την πρόσληψη 150 εποχικών υπαλλήλων με συμβάσεις διαρκείας 18 μηνών ξεκινά ο ΟΣΕ προκειμένου να έχει προσωπικό για την φύλαξη των ισόπεδων διαβάσεων. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα είναι: Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (δεκτή και η άδεια security). Τα κριτήρια που μοριοδοτούνται είναι ο χρόνος ανεργίας, η πολυτεκνική και τριτεκνική ιδιότητα, ο αριθμός ανηλίκων τέκνων, η μονογονεϊκή ιδιότητα και η εργασιακή εμπειρία.

Ο δήμος Αθηναίων πρόκειται να προσλάβει 34 άτομα για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης . Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν για 12 μήνες και προσφέρονται θέσεις για 4 ΠΕ Ψυχολόγους, 1 Ιατρό (γενικής ιατρικής ή παθολογίας), 3 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 8 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 2 ΤΕ Νοσηλευτών, 1 ΔΕ Βοηθών Φαρμακοποιού, 2 ΔΕ Οδηγών, 2 ΔΕ Σιτιστών, 2 ΔΕ Αποθηκάριων, 3 ΥΕ Βοηθών Αποθηκαρίων, 4 ΥΕ Καθαριστών και 2 ΥΕ Βοηθών Σιτιστών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στην διεύθυνση: Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, ΚΥΑΔΑ, Πειραιώς 35, Τ.Κ. 10552, Αθήνα. Τηλέφωνο πληροφοριών 210 5246515.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαιστού στο νομό Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 2 ΤΕ Λογιστές, 1 ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός (Δομικών Έργων), 6 ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί, 2 ΔΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι,
2 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας-Φορτωτής), 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος, 1 ΥΕ Εργάτης. Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 02/11/2018 και πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 28920 29444

Δώδεκα εποχικούς αναζητεί και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.). Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για 3 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, 2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB Εκσκαφέα – Φορτωτή), 4 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης. Αιτήσεις έως τις 2/11/2018 και πληροφορίες στο τηλέφωνο 2510 839658.

Εως την ερχόμενη Παρασκευή θα γίνονται δεκτές αιτήσεις και για 10 θέσεις στο Ν.Π.Δ.Δ. Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας. Οσοι επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2019 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Οι θέσεις είναι για 3 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 5 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων, 2 ΥΕ Καθαριστές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26653 60020-1.