Αρχική Δήμοι Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δήμου Γαλατσίου

Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δήμου Γαλατσίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Γαλατσίου, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) διοργανώνει την 3η Δημόσια Διαβούλευση, την Πέμπτη 04 Ιουνίου 2020, στις 10:30 π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου, με σκοπό τη θεματική διαβούλευση μεταξύ της ομάδας έργου, των Εμπλεκόμενων Φορέων του Έργου (Φορείς σχετικοί με τις μεταφορές, θεσμικοί φορείς, εκπρόσωποι των πολιτών μέσα από τις ομάδες), πολίτες του Δήμου Γαλατσίου, εμπειρογνωμόνων της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ και της εταιρείας Διαδικασία Α.Ε.

Αντικείμενο της τρίτης διαβούλευσης είναι η παρουσίαση των προτεινόμενων μέτρων, των βασικών χαρακτηριστικών τους, η παρουσίαση των ωφελειών και των συνεργειών μεταξύ μέτρων και ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Οι φορείς καλούνται να τοποθετηθούν για την τελική επιλογή των μέτρων.