Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Δήμος Θεσσαλονίκης: Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για 211 άτομα

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες  κατάταξης-επιλογής προσωπικού για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων έντεκα -211- ατόμων (εκατόν ογδόντα -180- πλήρους απασχόλησης και τριάντα ενός -31- μερικής απασχόλησης) της υπ΄ αρ.  204822/22-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΒΡΩΡ5-7ΥΖ) ΣΟΧ 4/2022 ανακοίνωσης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Αλφαβητική κατάσταση υποψηφίων πλήρους απασχόλησης

Αλφαβητική κατάσταση υποψηφίων μερικής απασχόλησης

Κατάσταση υποψηφίων βάσει μορίων πλήρους απασχόλησης

Κατάσταση υποψηφίων βάσει μορίων μερικής απασχόλησης

Κατάσταση προσληπτέων  πλήρους απασχόλησης

Κατάσταση προσληπτέων  μερικής απασχόλησης

Κατάσταση απορριπτέων υποψηφίων  πλήρους απασχόλησης

Κατάσταση απορριπτέων υποψηφίων  μερικής απασχόλησης

Διαβάστε ακόμη:

Τα σχέδια Παπασταύρου-Μπρατάκου και το “ρουσφέτι’ της χρονιάς 

Η στήλη αυτή λέει..δημοσίως όσα φτάνουν στα…ευαίσθητα αυτιά μας...

Αιτήσεις τώρα -Τα προσόντα για 817 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία

Σήμερα άνοιξε η…αυλαία για τις 817 μόνιμες θέσεις στα...

Έφτιαξαν μονοπάτι για τυφλούς στη μέση του δρόμου (ΒΙΝΤΕΟ)

Τα ατομα με αναπηρία ανεβαίνουν ούτως ή άλλως το...

Ενημερωτικό Δελτίο

Προσλήψεις στο Δήμο Πεντέλης

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν...

Προσλήψεις 9 ατόμων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΠΕ Εύβοιας (ΠΕ Εύβοιας )

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), εννέα (9) ατόµων µε σκοπό την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών...

Προσλήψεις στο Δήμο Τρίπολης – Δείτε τις ειδικότητες

Ο Δήμο Τρίπολης  αναζητά προσωπικό για την κάλυψη 22 θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διάστημα από 1/7/2025 έως και...

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού σε φορείς του δημόσιου τομέα – Όλες οι προκηρύξεις

Νέες θέσεις εργασίας εποχικού προσωπικού έχουν προκηρυχθεί σε διάφορους φορείς του Δημοσίου. Αρκετές από αυτές, κυρίως όσες αφορούν χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 18 μηνών...