Αρχική ΑΣΕΠ Δήμος Θεσσαλονίκης: Αυτές είναι οι 211 θέσεις εργασίας – Ημερομηνίες αιτήσεων

Δήμος Θεσσαλονίκης: Αυτές είναι οι 211 θέσεις εργασίας – Ημερομηνίες αιτήσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων έντεκα (211) ατόμων (εκατόν εκατόν ογδόντα -180- πλήρους απασχόλησης και τριάντα ενός -31- μερικής απασχόλησης) για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και ορίζεται από 25/07/2022 έως και 05/08/2022.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ