Αρχική Εποχικοί Δήμος Σπάρτης: Ενισχύεται με οδηγούς και καθαριστές

Δήμος Σπάρτης: Ενισχύεται με οδηγούς και καθαριστές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
7 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/08/2018 – 10/08/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
27310 22226 εσωτ. 117 και 116