Αρχική Εποχικοί Δήμος Πειραιά: 170 προσλήψεις 6μηνης διάρκειας

Δήμος Πειραιά: 170 προσλήψεις 6μηνης διάρκειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με συμβάσεις 6 μηνών θα προσληφθούν 170 νέοι εργαζόμενοι στο Δήμος Πειραιά.

Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στον Δήμος Πειραιά, ενώ οι θέσεις θα καλυφθούν από:

Για τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:

 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – 19 θέσεις
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – 15 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1 θέση
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 67 θέσεις

Για τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων:

 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – 2 θέσεις
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – 1 θέση
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ – 2 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ – 3 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ – 2 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ – 3 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ – 16 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – 3 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – 3 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ – 2 θέσεις

Για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου:

 • ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ – 2 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ – 1 θέση
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ – 1 θέση
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – 27 θέσεις

Δείτε την προκήρυξη εδώ