Αρχική Δήμοι Δήμος Παύλου Μελά: Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Δήμος Παύλου Μελά: Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με Αποφάσεις του Δημάρχου Παύλου Μελά Δημήτρη Δεμουρτζίδη, ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Παύλου Μελά για την περίοδο 2/9/2019 έως 1/9/2020

Με την 825/2019 ορίσθηκαν Αντιδήμαρχοι οι εξής:

1. Αθάνατος Δημήτριος του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,

Καθημερινότητας – Άμεσης Επέμβασης και Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Λαϊκών Αγορών

2. Αμανατίδου Χαρίκλεια του Οδυσσέα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προνοιακών Θεμάτων

3. Λαζαρίδης Αθανάσιος του Θεοδώρου, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Αθλητισμού, Δράσεων Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας

4. Πάντσης Κωνσταντίνος του Χριστόδουλου, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας

5. Στούπας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών

6. Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης του Μενέλαου, Αντιδήμαρχος Παιδείας

Με την 826/2019 ορίσθηκαν Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι εξής:

1. Βάρφης Στέφανος του Χρήστου, εποπτεία και συντονισμός σε θέματα που άπτονται της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης ΚΕΠ και της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

2. Καρακούτα Ευαγγελία του Χρήστου, εποπτεία και συντονισμός σε θέματα Πολιτισμού

3. Λαλές Δημήτριος του Γεωργίου, εποπτεία και έλεγχος των θεμάτων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μελετών έργων και σχολικής στέγης