Αρχική Δήμοι Δήμος Μεταμόρφωσης: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις δωροεπιταγές του Πάσχα

Δήμος Μεταμόρφωσης: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις δωροεπιταγές του Πάσχα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο Κοινωνικής Πολιτικής για την υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, πρόκειται να διαθέσει δωροεπιταγές για την περίοδο  του Πάσχα 2021.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην Κοινωνική Υπηρεσία (Κορίνθου 21), από την Δευτέρα  1η  έως και  την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (το έντυπο της αίτησης είναι συνημμένο στο τέλος, ενώ διατίθεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου)
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας διαμονής σε ισχύ  για όλα τα ενήλικα μέλη
  3. Εκκαθαριστικό, Ε1 και Ε9 έτους 2020, όλων των συνοικούντων καθώς και Ε2 (για όσους διαθέτουν παραπάνω από ένα ακίνητο)
  4. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο
  5. Πρόσφατη (σε ισχύ) Βεβαίωση Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας (67 % και άνω)
  6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και αποδεικτικό επιμέλειας  των παιδιών σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου
  7. Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ για όλα τα ενήλικα μέλη ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  8. Βεβαίωση ενσήμων για τους εργαζόμενους.
  9. Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες θα καταθέσουν περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των τελευταίων δύο τριμήνων και ασφαλιστικές εισφορές.

Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Οι οριζόμενες προϋποθέσεις είναι:

Εισοδηματικά κριτήρια:

Τύπος Νοικοκυριού Ύψος Εισοδήματος Παρατηρήσεις
Μονοπρόσωπο 3.500,00 €
Πολυπρόσωπο (δύο μέλη) 6.500,00 € Για κάθε επιπλέον μέλος το ύψος εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 500,00€

Σε περίπτωση φιλοξενίας, λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα του ατόμου που παρέχει τη φιλοξενία, καθώς και όλων των συνοικούντων μελών. Σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας, το εισόδημα θα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ.

Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να διαθέτουν περισσότερα του ενός αυτοκίνητα.

Θα προηγούνται όσοι δεν είναι δικαιούχοι του ΚΕΑ (Εισόδημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Προηγούνται οι μακροχρόνια άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνες και πολύτεκνες.

Η συγκέντρωση, επεξεργασία και μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνει από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι υπέβαλαν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά για τις δωροεπιταγές των Χριστουγέννων 2020 θα υποβάλλουν μόνο την αίτησή τους και τυχόν έγγραφα που αποδεικνύουν πρόσφατη αλλαγή.

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν την αίτηση στο site  του Δήμου  https://www.metamorfossi.gr