Αρχική Δήμοι Δήμος Έδεσσας/ΚΕΠ Έδεσσας: Προκηρύξεις πρόσληψης μόνιμου προσωπικού

Δήμος Έδεσσας/ΚΕΠ Έδεσσας: Προκηρύξεις πρόσληψης μόνιμου προσωπικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Έδεσσας και Άρνισσας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι έχουν εκδοθεί  oι παρακάτω προκηρύξεις που αφορούν πρόσληψη μόνιμου προσωπικού:

(Αριθμός 1EΓ/2017) η οποία αφορά την πλήρωση 220 θέσεων τακτικού προσωπικού ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) κλάδων Εφοριακών ,Τελωνιακών  και Δημοσιονομικών του Υπουργείου Οικονομικών και Αρχής Δημοσίων Εσόδων . (Ισχύς έως 14/11/2017)

Η παραπάνω προκήρυξη αφορά όσους υποψήφιους έλαβαν στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 1998 με βαθμολογία ίση ή ανώτερη της καθοριζόμενης βάσης.