Αρχική Δήμοι Δήμος Δωδώνης: Ανάπτυξη σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω ευρωπαϊκού έργου

Δήμος Δωδώνης: Ανάπτυξη σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω ευρωπαϊκού έργου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ανάπτυξη  σχεδίων μετάβασης στην ψηφιακή εποχή με πρακτικές που βασίζονται σε λύσεις Internet of Things (IoT), στοχεύει το  Ευρωπαϊκό Έργο  IoTXchange  στο οποίο  συμμετέχει ο Δήμος Δωδώνης, και σκοπός του είναι η αύξηση της ποιότητας ζωής σε μικρές και μεσαίες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα  στις 7 Μαΐου,  εγκρίθηκε η 2η φάση του εν λόγω έργου, από την Επιτροπή Παρακολούθησης του URBACT,  στην οποία περιελήφθησαν 23 Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσης.

Με συνολικό προϋπολογισμό 744.166,92 €, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε 70% έως 85%,  το έργο διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών σε μια διαδικασία κοινής μάθησης, προκειμένου να επιτρέψει σε όλους τους εταίρους να αντιμετωπίσουν, από μια νέα προοπτική , προβλήματα που εντοπίζονται ως κοινά σε μια προσπάθεια επίλυσής τους στο μέλλον.

Ο Δήμος Fundão (Πορτογαλία) είναι ο ηγέτης αυτής της κοινοπραξίας που περιλαμβάνει επίσης τους δήμους Razlog (Βουλγαρία), Dodoni (Ελλάδα), Nevers (Γαλλία), Jelgava Local Municipality (Λετονία), Ånge (Σουηδία) και Kežmarok (Σλοβακία) και το φινλανδικό πανεπιστήμιο Åbo Akademi.

Η πρώτη φάση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο του 2022.

Στην πρώτη φάση του έργου, καθορίστηκε ένα σύνολο βασικών ζητημάτων που μπορούν να βελτιωθούν με λύσεις IoT.

Στη δεύτερη φάση θα συμμετέχουν οι τοπικοί εταίροι, μέσω της δημιουργίας μια Τοπική Ομάδα Δράσης, η οποία θα έχει το τελικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης.

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την επικύρωση μιας στρατηγικής με αποφασιστικό αντίκτυπο στον καθορισμό των προτεραιοτήτων εδαφικής ανάπτυξης.

Η αίτηση του έργου IoTXchange πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT III, όπου υποβλήθηκαν 62 προτάσεις από 525 εταίρους, από 29 χώρες. Η μεθοδολογία URBACT, που βασίζεται στη διακρατική συνεργασία μεταξύ πόλεων και τη συμμετοχή τοπικών ομάδων, προσφέρει προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες σε αυτήν την εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού.