Αρχική Δήμοι Δήμος Χερσονήσου: Ειδικό τιμολόγιο για τους απόρους στους λογαριασμούς ύδρευσης

Δήμος Χερσονήσου: Ειδικό τιμολόγιο για τους απόρους στους λογαριασμούς ύδρευσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την απαλλαγή χρέωσης λογαριασμών ύδρευσης στους απόρους, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, το οποίο ενέκρινε την νέα τιμολογιακή πολιτική της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου, όπου καθιερώνονται ευνοϊκότερα κοινωνικά κριτήρια.

Ειδικότερα, για την κατηγορία των απόρων, η πρώτη κλίμακα χρέωσης (έως 25 κυβικά ανά τετράμηνο), η οποία αντιστοιχεί στις βασικές ανάγκες διαβίωσης, παραχωρείται χωρίς χρέωση και χωρίς πάγιο για κάθε εκδιδόμενο τετραμηνιαίο λογαριασμό, τόσο για τα τέλη ύδρευσης όσο και για τα τέλη χρήσης αποχέτευσης.

Οι υπόλοιπες κλίμακες εφαρμόζονται κανονικά, με την προβλεπόμενη κάθε φορά τιμή, μειωμένες κατά την προβλεπόμενη έκπτωση για το κοινωνικό τιμολόγιο.

Κριτήριο για την χορήγηση των δωρεάν κυβικών για τα πρώτα 25 κυβικά ανά τετράμηνο είναι η ένταξη του δημότη στο ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) και η κατάθεση του σχετικού πιστοποιητικού, όπως αυτό ισχύει σήμερα (ή όπως τροποποιηθεί ή μετονομαστεί στο μέλλον.)

Ο έλεγχος της πληρότητας των στοιχείων για την ένταξη θα γίνεται σε ετήσια βάση, όπως και ο έλεγχος των κριτηρίων για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο.