Το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων εισέρχεται σε μια νέα φάση με την ένταξη επτά νέων μελών και την ανανέωση του πλαισίου συνεργασίας, μετά από συνάντηση στο Δημαρχείο της Αθήνας.

Αυτό το δίκτυο ελληνικών δήμων ανταλλάσσει και αναπτύσσει κοινές πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών. Ιδρύθηκε το 2018 με συμφωνία μεταξύ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιείται υπό την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων στην αγορά εργασίας, η ενίσχυση των δομών των δήμων όπως τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών και οι Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, και η προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης και επικοινωνίας, αποτελούν τις κύριες προτεραιότητες δράσης για το Δίκτυο Πόλεων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισημαίνει: “Η διασφάλιση της συνοχής σε κοινωνίες με πολιτισμική διαφοροποίηση είναι προτεραιότητα και οι πόλεις διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην αναζήτηση και εφαρμογή λύσεων.

Με την υπογραφή αυτού του μνημονίου, οι παρόντες δήμοι δεσμεύονται όχι μόνο να υλοποιήσουν πολιτικές ένταξης, αλλά και να συνεργαστούν με την κεντρική κυβέρνηση για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων. Αυτή η προσπάθεια θα επωφελήσει όχι μόνο τους ίδιους τους μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν στους δήμους, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες”.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος, πρόσθεσε: “Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ως μία από τις ιδρυτικές πόλεις, θα συμβάλει με την εμπειρία και τις δομές του για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και σχεδιάζονται νέες διαπολιτισμικές δράσεις με στόχο την ένταξη και την αρμονική συνύπαρξη των πολιτών τρίτων χωρών”.

Η πρόοδος αυτή συμβαίνει τη στιγμή που η κοινωνική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα αποτελεί κεντρικό στόχο τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε μια συνάντηση που περιλάμβανε εκπροσώπους από 21 Δήμους της χώρας, συζητήθηκε η αξία της συνεργασίας τους με τις τοπικές αρχές για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι από τους Δήμους Αγίου Δημητρίου, Βέροιας, Ηρακλείου, Ιωαννιτών, Λαμιέων, Λάρισας, Πειραιά και Χανίων, καθώς και από τα Ελληνικά Φόρουμ Προσφύγων και Μεταναστών.

Επιπλέον, νέοι Δήμοι υπέγραψαν ένα νέο Μνημόνιο Συνεργασίας, με τους Αγία, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καβάλας, Καλλιθέας, Μυτιλήνης και Σερρών να συμπεριλαμβάνονται πρώτοι. Αναμένεται η συμμετοχή και άλλων Δήμων στο Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη.

Οι κύριοι άξονες συνεργασίας περιλαμβάνουν:

  • Ανταλλαγή καλών πρακτικών και γνώσεων για την ενσωμάτωση Πολιτών Τρίτων Χωρών και την προώθηση αρμονικής συνύπαρξης.
  • Υποστήριξη της λειτουργικής ικανότητας τοπικών υπηρεσιών μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και δικτύωσης δημοτικών δομών.
  • Πραγματοποίηση επισκέψεων μελέτης σε Δήμους για αναγνώριση αναγκών και προκλήσεων, καθώς και ανταλλαγή εμπειριών.
  • Εντοπισμός χρηματοδοτικών πόρων για την υλοποίηση των στόχων του Μνημονίου και συμμετοχή σε προτάσεις χρηματοδότησης.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις