Αρχική Δήμοι Δήμος Αγ. Δημητρίου: Ξεκινάει η νέα περίοδος για τους Δημοτικούς Λαχανόκηπους

Δήμος Αγ. Δημητρίου: Ξεκινάει η νέα περίοδος για τους Δημοτικούς Λαχανόκηπους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκινάει το φθινόπωρο του 2020 η νέα περίοδος για τους Δημοτικούς Λαχανόκηπους, κατά την οποία νέοι δικαιούχοι θα έχουν την ευκαιρία να αναλάβουν την καλλιέργεια του δικού τους λαχανόκηπου, αφού αξιολογηθούν οι αιτήσεις που θα υποβάλουν.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail dad-may@dad.gr ή στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι το τέλος Ιουλίου 2020 και πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία ταυτότητας

Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2019

Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν διαθέτει έκταση για καλλιέργεια εντός του Νομού Αττικής

Λογαριασμός ΔΕΚΟ

Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 6973960605 (μετά τις 14:00).