Αρχική Υπουργεία Δήλωση ονοματοδοσίας και δήλωση βάπτισης μέσω gov.gr

Δήλωση ονοματοδοσίας και δήλωση βάπτισης μέσω gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 2 νέες υπηρεσίες προστέθηκαν στο gov.gr, την ενιαία ψηφιακή πύλη του ελληνικού δημοσίου.

Συγκεκριμένα μέσω από την ενότητα «Οικογένεια» και την υποενότητα «Γέννηση» και αφού προηγηθεί σύνδεση μέσω των κωδικών Taxisnet ή με τους κωδικούς web banking, οι πολίτες μπορούν να δηλώνουν το όνομα του παιδιού τους, την βάπτιση του, καθώς και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά την επικαιροποιημένη ληξιαρχική πράξη.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η έγκριση και του δεύτερου γονέα ενώ στη συνέχεια τη δήλωση την παραλαμβάνει ηλεκτρονικά ο Ληξίαρχος του Δήμου όπου δηλώθηκε η γέννηση του παιδιού προκειμένου να προχωρήσει στην ονοματοδοσία.

Στη συνέχεια η επικαιροποιημένη ληξιαρχική πράξη αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του πολίτη, ο οποίος ταυτόχρονα ειδοποιείται με SMS και email ώστε να εντοπίσει και να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το έγγραφο μέσω του my.gov.gr. Το αντίγραφο ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας (Κωδικός QR, Κωδικός ασφαλείας, Προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να προσκομιστεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι τη δυνατότητα ηλεκτρονικής δήλωσης βάπτισης έχει οποιοσδήποτε γονέας ή ο ανάδοχος, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, με τα στοιχεία του πολίτη για την υποβολή των δηλώσεων να αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η νέα υπηρεσία του gov.gr έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά άλλων που αφορούν κοινές δράσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτές είναι οι εξής:

Ψηφιακή δήλωση γέννησης στο μαιευτήριο
Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας
Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου
Έκδοση ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης
Έκδοση ληξιαρχικής Θανάτου
Καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων των αποδήμων από τα Προξενεία

Δήλωση βάπτισης ανηλίκου

Μπορείτε να δηλώσετε την βάπτιση του παιδιού σας με την οποία καταχωρίζεται το θρήσκευμα του παιδιού στο Μητρώο Πολιτών.

Η διαδικασία της δήλωσης βάπτισης είναι προαιρετική. Το όνομα του παιδιού σας καθορίζεται αποκλειστικά με την διαδικασία της Ονοματοδοσίας ανηλίκου και συστήνεται να ολοκληρωσετε πρώτα τη διαδικασία αυτή.

Τη δήλωση μπορεί να κάνει:

ο ένας από τους δύο γονείς / κηδεμόνες
ο ένας από τους αναδόχους
όποιος έχει μέχρι τρίτου βαθμού συγγένεια με το παιδί

Θα χρειαστεί:

  • να καταχωρίσετε είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς web banking, είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
  • αν είστε ο ανάδοχος ή συγγενής τρίτου βαθμού θα πρέπει να γνωρίζετε τα στοιχεία της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης (αριθμό, τόμο, έτος) και την ημερομηνία γέννησης του παιδιού
  • να επισυνάψετε το έγγραφο που επιβεβαιώνει το θρήσκευμα του παιδιού σας
  • Μετά την επεξεργασία της δήλωσης θα λάβετε γραπτό μήνυμα (sms) και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στη Θυρίδα σας θα λάβετε απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης του παιδιού.

Εάν επιθυμείτε πλήρη Ληξιαρχική πράξη γέννησης, όπου αναγράφεται το θρήσκευμα του παιδιού σας, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Είσοδος στην υπηρεσία

Ονοματοδοσία ανηλίκου

Οι γονείς / κηδεμόνες ανήλικου παιδιού που ασκείτε τη γονική μέριμνα μπορείτε να ζητήσετε την καταχώριση του κύριου ονόματος του παιδιού σας.

Τα βήματα της διαδικασίας:
1. Ο ένας από τους δύο γονείς / κηδεμόνες εκκινεί την διαδικασία δηλώνοντας το ή τα κύρια ονόματα του παιδιού και τον δεύτερο γονέα / κηδεμόνα (εάν υπάρχει)
2. Εφόσον υπάρχει δεύτερος γονέας / κηδεμόνας συνδέεται στην υπηρεσία, συνυπογράφει και υποβάλει τη δήλωση του ονόματος

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς web banking, είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
  • τον ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του δεύτερου γονέα / κηδεμόνα (εάν υπάρχει), εφόσον ασκείτε τη γονική μέριμνα από κοινού
  • Εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία θα λάβετε στην Θυρίδα σας την επικαιροποιημένη Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού.

Είσοδος στην υπηρεσία