Αρχική Δήμοι Δίκτυο φροντίδας ηλικιωμένων από τον Δήμο Χαλανδρίου

Δίκτυο φροντίδας ηλικιωμένων από τον Δήμο Χαλανδρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμος Χαλανδρίου δημιουργεί δίκτυο φροντίδας ηλικιωμένων, με στόχο την υποστήριξη των ατόμων της τρίτης ηλικίας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα δίκτυο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ), που θα αποτελεί επέκταση της δραστηριότητας του Κέντρου Κοινότητας.

Πέρα από την υποστήριξη, θα στοχεύει και στον συντονισμό των υφιστάμενων δημοτικών δομών και των υπηρεσιών που παρέχονται στους ηλικιωμένους σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, όπως τα ΚΑΠΗ, το Κέντρο Βοήθειας και το ΚΗΦΗ.

Θα στελεχώνεται από έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν ψυχολόγο και θα παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
Ψυχολογική υποστήριξη, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, σε ηλικιωμένους για πάσης φύσεως ζητήματα που τους απασχολούν.
Κατάλληλη παραπομπή σε δομές του δήμου ή άλλες εξειδικευμένες δημόσιες δομές ψυχικής υγείας για ψυχιατρικά ή άλλα προβλήματα, όπου κρίνεται αναγκαίο.
Ομιλίες, σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια και ψυχο-εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα ΚΑΠΗ του δήμου.
Υποστήριξη επαγγελματιών που ασχολούνται με την τρίτη ηλικία.
Συνεργασία και αξιοποίηση εθελοντών επαγγελματιών ψυχικής υγείας ή και φοιτητών κατά την πρακτική τους άσκηση.
Συνεργασία με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της υποστήριξης των ηλικιωμένων.
Δημοσίευση και διάδοση πληροφοριακού υλικού για προγράμματα αγωγής ψυχικής υγείας, καθώς και σε θέματα ευαισθητοποίησης, μέσω της ιστοσελίδας του δήμου και των κοινωνικών δικτύων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, λόγω των μέτρων του κορονοϊού, οι συνεδρίες στην παρούσα φάση, θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης.