Ένα σημαντικό ποσοστό φορολογουμένων που απευθύνθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (ΔΕΦΔ) της ΑΑΔΕ για να ανατρέψουν φορολογικές αποφάσεις τους αντιμετώπισαν αποτυχία, καθώς το 66,13% των προσφυγών τους απορρίφθηκε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024. Αυτό το υψηλό ποσοστό απορριφθέντων υποθέσεων οφείλεται στο νέο ελεγκτικό πλαίσιο και τις αυστηρότερες διαδικασίες που εφαρμόζει ο φορολογικός μηχανισμός για τη διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων.

Από το 2013, περίπου 91.139 προσφυγές έχουν υποβληθεί στη ΔΕΦΔ. Από αυτές, εξετάστηκαν 86.739 υποθέσεις, με το μόνο το 24,4% να γίνεται δεκτό. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί φορολογούμενοι αμφισβητούν τις φορολογικές πράξεις μέσω της ΔΕΦΔ και, σε πολλές περιπτώσεις, η προσφυγή τους απορρίπτεται, με τη διαδικασία να είναι πολύ περίπλοκη και χρονοβόρα.

Από το 1η Φεβρουαρίου, η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική, με εξαίρεση μόνο εάν υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία για ψηφιακή υποβολή, ενώ πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα σχετικά έγγραφα σε ψηφιακή μορφή (.pdf ή .zip).

Πρέπει να αναφέρονται η διεύθυνση για τις κοινοποιήσεις των αποφάσεων και των εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις