Ο καιρός για τις καλοκαιρινές διακοπές έφτασε με τους εργαζομένους να περιμένουν το επίδομα αδείας, για την καθιερωμένη καλοκαιρινή εξόρμηση σε κάποιο τουριστικό προορισμό

Ο νόμος προβλέπει ότι το επίδομα αδείας θα πρέπει να προκαταβάλλεται στον μισθωτό κατά την έναρξη της αδείας του. Από την ημέρα που ο μισθωτός υποβάλει αίτημα για άδεια, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να του χορηγήσει το επίδομα αδείας εντός δύο μηνών.

Αν ένας εργαζόμενος δεν πάρει άδεια ως το α’ τρίμηνο του επόμενου έτους μπορεί να την πληρωθεί.

Οι μισθωτοί που δεν πήραν καλοκαιρινή άδεια από πταίσμα του εργοδότη, δικαιούνται να λάβουν τις αποδοχές της άδειάς τους αυξημένες κατά 100% (διπλασιασμένες δηλαδή), αμέσως μόλις λήξει το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου θα έπρεπε να τις είχε πάρει.

Σε αυτή την περίπτωση δεν διπλασιάζεται και το επίδομα αδείας, παρά μόνο οι αποδοχές αδείας, οι «συνήθεις αποδοχές» δηλαδή, που ο μισθωτός θα λάμβανε εάν εργαζόταν στην επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο.

Ο εργαζόμενος δικαιούται αναλογία χρόνου ετήσιας άδειας από την έναρξη της απασχόλησής του σύμφωνα με το εβδομαδιαίο σύστημα εργασίας του (πενθήμερο ή εξαήμερο), χωρίς να απαιτείται να συμπληρώσει συγκεκριμένο διάστημα προϋπηρεσίας στον εργοδότη του.

Η αναλογία αυτή υπολογίζεται στη βάση των 20 εργασίμων ημερών ετήσιας άδειας για όσους εργάζονται πενθήμερο και των 24 εργασίμων ημερών για όσους εργάζονται εξαήμερο.

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, αφού ο εργαζόμενος συμπληρώσει δωδεκάμηνη εργασία, δικαιούται άδεια 21 ημερών (πενθήμερη εργασία) και 25 ημερών (εξαήμερη εργασία).

Μετά τη συμπλήρωση 10 ετών εργασίας στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσίας 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια 25 εργασίμων ημερών (πενθήμερη εργασία) και 30 εργασίμων ημερών (εξαήμερη εργασία).

Μετά την συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία επιπλέον ημέρα αδείας, δηλαδή 26 ημέρες (πενθήμερη εργασία) και 31 μέρες (εξαήμερη εργασία).

Μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού, οι εργαζομένοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα έχουν αυξημένο και το επίδομα αδείας τους.

«Το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας θα υπολογιστούν βάσει της νέας αύξησης», είχε δηλώσει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Μέσω της online εφαρμογής που έχει δημιουργήσει το ΚΕΠΕΑ μπορείτε να υπολογίσετε μόνοι σας

  • Για πλήρη απασχόληση πατήστε ΕΔΩ
  • Για εκ περιτροπής εργασία πατήστε ΕΔΩ

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις