Αρχική ΑΣΕΠ Διαγωνισμός για 37 θέσεις μονίμων υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ

Διαγωνισμός για 37 θέσεις μονίμων υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαγωνισμό για την κάλυψη με σειρά προτεραιότητας (μόρια) 37 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας του υπουργείου Υγείας, προκήρυξε το ΑΣΕΠ.

Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως οδηγοί – συνοδηγοί ασθενοφόρων οχημάτων και άλλων κινητών μονάδων παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας, ως μεταφορείς ασθενών (τραυματιοφορείς) και ως τηλεφωνητές και γραφείς για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής
και ασύρματης επικοινωνίας.

Οι επείγουσες πράξεις που ασκούνται είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης, αναγνωρισμένες από τη διεθνή κοινότητα, ενώ οι θέσεις του διαγωνισμού αφορούν τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ στην ηπειρωτική αλλά και νησιωτική χώρα.

Απαραίτητο προσόν για την διεκδίκηση μίας από τις προκηρυσσόμενες θέσεις είναι η κατοχή Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα
Ασθενοφόρου-Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να  συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), μέσα σε 15νθήμερη προθεσμία που ξεκινά στις 4 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουνίου.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται έως την Παρασκευή 22 Ιουνίου στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510.